Patientinformationer

​Her finder du afdelingens patientinformationer indenfor anæstesi (bedøvelse), dagkirurgi, intensiv- og intermediærbehandling.

Redaktør