Hospitalerne i Nordsjælland: Historisk tilbageblik

​Der har været sygehuse i Nordsjælland siden 1516, da der i Helsingør blev bygget et Karmeliterhus med 8-10 sengepladser på hjørnet af Hestemøllestræde og Buxtehudes Stræde.​

Karmeliterhuset i Helsingør blev drevet af munke og var et sted, hvor udenlandske sømænd kunne blive plejet for deres sygdomme. Der fandtes ikke læger på sygehuset. De medicinsk uddannede læger som efter en forordning af 1672, blev uddannet på universitet, behandlede stort set kun rige borgere og i patienternes egne hjem.

I 1755 blev det første egentlige sygehus bygget i Esbønderup. To år senere fulgte Hørsholm og Hillerød efter. Efterhånden som man blev mere og mere opmærksom på hygiejne, medicin og anatomi kom der flere hospitaler til i Nordsjælland:

I 1794 blev der bygget sygehus i Helsingør, 1868 i Frederiksværk og i 1871 et i Frederikssund.

Hospitalerne har gennem årene været igennem ombygninger, tilbygninger, flytninger, sammenlægninger og lukninger.

Frederiksborg Amt

I det gamle Frederiksborg Amt var der otte sygehuse i Nordsjælland. Frederiksborg Amt ejede sygehusene i Hillerød, Esbønderup og Usserød/Hørsholm. Købstæderne Frederikssund og Frederiksværk ejede et sygehus i hver by i fællesskab med amtet, benævnt Amts- og Bysygehus. Og Helsingør ejede selv Øresundshospitalet, men med aftale med amtet om, at indlæggelse i nogle specialafdelinger skulle foregå i Hillerød.

Derudover var der to specialsygehuse: Organisationen Samfundet og Hjemmet for Vanføre, som primært behandlede poliopatienter i Hornbæk. I 1980 blev Organisationen Samfundet og Hjemmet for Vanføre en del af Rigshospitalet og fra 2012 en del af Glostrup Hospital, hvor klinikken specialiserede sig i at behandle og træne patienter med skader på rygmarven. I Helsingør fandtes Nervesanatoriet Montebello, som i dag er lavet til andelsboliger. I 2002 blev Montebelloobservatoriet indviet i samme bygninger.

En del af Region Hovedstaden

Ved amternes nedlæggelse den 1. januar 2007 var der fem sygehuse i Nordsjælland: Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Hørsholm og Esbønderup. De fem sygehuse gik ind i Region Hovedstaden under det fælles navn Nordsjællands Hospital. I 2008 blev Nordsjællands Hospital opløst og Hillerød, Helsingør, Frederikssund, Hørsholm og Esbønderup Hospitaler blev dannet.

I 2011 lukkede både Hørsholm Hospital og Esbønderup Hospital og den 1. februar 2013 fusionerede hospitalerne i Helsingør, Frederikssund og Hillerød til Nordsjællands Hospital.​

Læs mere om de enkelte hospitaler

​​