Esbønderup

​I 1734 havde Esbønderup fået et jordemoderhus og ansat en distriktsjordemoder og da Esbønderup i 1738 også ansatte en distriktskirurg, blev Esbønderup det naturlige valg, da det daværende Kronborg Amt skulle bygge et sygehus.​

Sygehuset Kronborg Amts Sygehus i Esbønderup blev bygget i 1755 som det første egentlige sygehus i Danmark.

Sygehuset var et stråtækt bindingsværkshus med 12 senge. Madrasserne var af halm og der var 'lokum' i hjørnet, hvor patienternes efterladenskaber blev genbrugt til gødning som markerne. De typiske sygdomme patienterne blev indlagt med var: fnat, hugsår, benbrud samt epidemierne: syfilis, dysenteri, tyfus og kolera.

I 1867 blev der tilbygget en stor moderne hovedbygning i to etager med 50 senge tegnet af arkitekten Vilhelm Holck. Bygningen rummede seks fællesstuer og to eneværelser. Der var cindersovne, petroleumslamper, loftsventiler, desinfektionsovn samt klosetter på gangene. Dødeligheden faldt herefter til 5%, hvilket var blandt den laveste i Danmark. Der var desuden operationsstue, depot, køkken og bolig til økonomen samt hans hustru økonomaen, som også stod for behandlingen med grødomslag. Gangkonerne – som sidenhen blev sygeplejersker – var der også værelser til. Den oprindelige bygning blev brugt til epidemisygehus frem til, den blev revet ned i 1904. Året inden fik sygehuset sin første motoriserede ambulance.

I 1914 blev der indlagt elektrisk lys hvilket betød, at behandlingen af patienterne kunne foregå andre steder end ved vinduerne. Året efter blev der installeret varme på operationsstuerne og sygehuset fik et røntgenapparat.

I 1939 blev der bygget funktionærboliger og køkken til sygehuset.

Digteren Frank Jæger omtalte sygehuset som det hvide hospital i sit digt fra 1953: "Kirsten og vejen fra Gurre" og i 1955 fik sygehuset en ny behandlingsfløj med skadestue med plads til 100 sengepladser.

I 1966 fik sygehuset status som Specialsygehus for genoptræning og i 1972 blev der bygget fire nye afdelinger med 100 senge. De øvrige bygninger blev samtidig tilpasset det nye formål.

I 1992 blev det i et budgetforlig besluttet at lukke Esbønderup Sygehus, men 2 måneder efter beslutningen blev taget, blev budgetforliget lavet om, så sygehuset i Esbønderup i stedet blev lagt sammen med Hillerød.

Ved amternes nedlæggelse den 1. januar 2007 var der fem sygehuse i Nordsjælland: Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Hørsholm og Esbønderup. De fem sygehuse gik ind i Region Hovedstaden under det fælles navn Nordsjællands Hospital. I 2008 blev Nordsjællands Hospital opløst og Esbønderup Hospital blev dannet.

Den 8. juni 2011 lukkede hospitalet efter 256 år og som landets ældste fungerende hospital. Patienter og personale flyttede til Frederikssund.Redaktør