Kilder

 • 50 år Hillerød Sygehus, jubilæumsskrift (1993) af Lone Kühlmann. Udgivet af Hillerød Sygehus.
 • Danmarks ældste sygehus lukker og slukker (2011), Medicinsk Museion. Lokaliseret i september 2013 på www.museion.ku.dk.
 • Danske læger under hagekorset: Lægerne fra Usserød Sygehus ​(2010), Bibliotek for læger, ansv.havende redaktør Christian Graugaard. Udgivet af Lægeforeningen.
 • Den store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi (2009-2013), Frederiksværk, lokaliseret september 2013 på ​www.denstoredanske.dk.
 • Den store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi (2009-2013), Hillerød, lokaliseret september 2013 på www.denstoredanske.dk
 • Dybendal – et resultat af 18 års tænke- og byggearbejde ​(1985), Frederiksborg Amts Avis 31. oktober 1985.
 • Esbønderup Sogn (2012), Gribskov Stads- og Lokalarkiv. Lokaliseret i september 2013 på www.holbo.dk.
 • Esbønderup Sygehus 250 år (2005). Udgivet af Frederiksborg Amts Sundhedsvæsen.
 • Esbønderup Sygehus (2013), Lokalhistorie for Tikøb Kommune. Lokaliseret i september 2013 på www.tikobkommune.dk.
 • Esbønderup Sygehus, Sundhed til folket. Lokaliseret i september 2013 på www.kulturarv.dk/1001fortaellinger.
 • Hospitaler og sygehuse (2013), Folkemuseet. Lokaliseret i september 2013 på www.folkemuseet.dk.
 • Hørsholm Hospital (2012), Wikipedia. Lokaliseret september 2013 på https://da.wikipedia.org
 • Hørsholm Hospital lukker (2011). Lokaliseret på www.nordsjællandshospital.dk​ i september 2013.
 • Hørsholm Hospital er lukket (2011). Lokaliseret på www.nordsjaellandshospital.dk i september 2013.
 • Hørsholm Hospital omdannes til innovationscamp (2012), Hørsholm Lokalavis. Lokaliseret i september 2013 påwww.hoersholm.lokalavis.dk
 • Hørsholm Sygehus: Mere end 250 års sygehushistorie er forbi(2011), Hørsholm Lokalavis. Lokaliseret september 2013 på www.hoersholm.lokalavisen.dk
 • Karmeliterhuset (2013), Helsingør Leksikon. Lokaliseret i september 2013 på www.helsingorleksikon.dk.
 • Kirsten og vejen fra Gurre (1953) af Frank Jæger. Lokaliseret i september 2013 på www.tosommerfugle.blogspot.dk.
 • Om Willy Ørskovs store marmorskulptur (2013). Pjece fra Nordsjællands Hospital – Frederikssund.
 • Prins Henrik indvier Dybendal (1985), Frederiksborg Amts Avis 31. oktober 1985.
 • Sygehusvæsenet i Frederiksborg Amt (2007), Årbog 2007: Frederiksborg Amt 1970-2006, Årbog 2007. Skrevet af Villy Olsen, red. Eva Stennicke. Frederiksborg Amts Historiske Samfund.
 • Sygehusene i Frederiksværk by og Frederiksborg Amt i historisk betydning (2008), forkortet udgave af foredrag holdt i Frederiksværkegnens Historiske Forening i 2008 af Jørgen F. Varder.
 • Sygehus og skoleemblemer – Frederiksborg Amt (2011), Dansk Sygeplejeråd. Lokaliseret i september 2013 på www.dsr.dk.
 • Vi har glædet os længe (1985), Frederiksborg Amts Avis 31. oktober 2013.
 • Vilhelm Holck (2012), Wikipedia. Lokaliseret september 2013 på https://da.wikipedia.org.
 • Øresundshospitalet (2013), Helsingør Leksikon. Lokaliseret i september 2013 på www.helsingorleksikon.dk.


Redaktør