Tværsektoriel stuegang

​”Tværsektoriel Stuegang” er et samarbejdsprojekt mellem Nordsjællands Hospital, de otte kommuner i Planlægningsområde Nord og almen praksis.