Den gode udskrivelse

​Indsatsen den gode udskrivelse har vist, at det medfører færre fejl når medgivet medicin pakkes i poser af farmakonomer og bedre forløb når relevante informationer inkl. epikrise og besøgssammendrag medgives patienten ved udskrivelsen til MP.

Redaktør