Om Tværsektoriel Stuegang

​Projektet har haft til formål at forbedre tværsektorielle forløb for ældre medicinske patienter, der udskrives fra Nordsjællands Hospital til en kommunal midlertidig plads (MP).

Projektet har haft fire indsatser:
 1. Model for Tværsektoriel Stuegang
 2. Triage
 3. Hurtigere prøvetagning
 4. Den gode udskrivelse

Rapporter og evalueringer af projektets indsatser

Samlet rapport Tværsektoriel Stuegang (åbner i nyt vindue)

Evaluering ved Kompetencecenter for Patientoplevelser (link til Kompetencecenter for Patientoplevelser, åbner i nyt vindue)

Evaluering af Tværsektoriel Stuegangs udgående stuegangsteam ved tværsektorielle journalaudits v. Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region Hovedstaden

Slutevaluering af puljen 'Styrket sammenhæng for de svage ældre' v. Implement Consulting Group udarbejdet for sundhedsstyrelsen (link til Sundhedsstyrelsen - udgivelser, åbner i nyt vindue)

Kommunerne i Planlægningsområde Nord

 • Allerød Kommune
 • Fredensborg Kommune
 • Frederikssund Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Halsnæs Kommune
 • Helsingør Kommune
 • Hillerød Kommune
 • Hørsholm Kommune

Finansiering

Projektet er finansieret af satspuljemidler, og udvalgt som modelprojekt for nye samarbejdsformer under Sundhedsaftalen i Region Hovedstaden. Projektet foregik i perioden ultimo 2016 til ultimo 2019.

Kontakt

Ved spørgsmål til projektet kan du kontakte projektleder Maj Thomsen
Send en mail til Maj Thomsen
Telefon: 21 32 17 72Redaktør