​​​​

Tværsektorielt samarbejde

Hospitalet indgår i projekter og indsatser vedrørende tværsektorielt samarbejde. I undermenuen ​​kan du klikke på konkrete projekter og indsatser.