Model for stuegang

​Udgående speciallæge fra hospitalet bidrager med en grundig helhedsvurdering og skaber bedre og sammenhængende forløb for nyudskrevne patienter, på kommunale midlertidige døgnpladser, med komplekse sygdoms- og indlæggelsesforløb.

Der er i alt blevet gået stuegang på 268 patienter i perioden maj 2017 - oktober 2019. Der var flest patienter i aldersgruppen 80-89 år, halvdelen vurderes akut og/eller kronisk kognitivt svækket. Stuegangslægen adresserer i gennemsnit 7 problemstillinger hos hver patient, 59% af patienterne får reduceret eller fjernet medicin, i gennemsnit 3 præparater. 70% af patienterne har fået ordineret medicin, og i gennemsnit udskrives der 3 præparater. 

Stuegangsteamet vurderer at have bedret sundhedstilstanden for 71% af de inkluderede patienter samt at have forebygget en indlæggelse for ca. 23% af patienterne. Det vurderes ligeledes, at det ikke ville have været sandsynligt, at egen læge havde udført en lignende indsats for 55 % af de inkluderede borgere.
 
Resultater fra KOPA viser at patienter og pårørende oplever stuegangsteamets arbejde som værdifuldt og meningsskabende. Derudover fremhæves det, at et af de væsentligste resultater af stuegangsteamets indsats er, at de bidrager med at skabe overblik og sammenhæng.
 
Teamets tilstedeværelse på de kommunale midlertidige døgnpladser har i høj grad ligeledes bidraget med sparring og bed-side læring for personalet. 

Kontakt

Ved spørgsmål til projektet kan du kontakte projektleder Maj Thomsen
Send en mail til Maj Thomsen
Telefon: 21 32 17 72
Redaktør