Afsnit og ambulatorier

​På Onkologisk og​ Palliativ Afdeling er vi​ specialister i at behandle og pleje patienter med kræftsygdomme. Her kan du læse mere om Onkologisk Ambulatorium og Sengeafsnit samt finde information om ​Palliativ Enhed. 

​​​​​

Onkologisk Afsnit E0861 og E0862 varetager medicinsk kræftbehandling – under indlæggelse såvel som ambulant. Sammen med patienten finder vi den bedste behandling og planlægger forløbet individuelt. Onkologisk Sengeafsnit og Ambulatorium er placeret på Nordsjælland Hospital - Hillerød.   

Palliativ Enhed  tilbyder lindrende behandling og omsorg til uhelbredeligt syge voksne patienter og deres pårørende - indlagt eller i patientens eget hjem. Palliativ Enhed har fokus på at øge livskvaliteten ved tværfaglig specialiseret behandling, og vi har endvidere fokus på at styrke og udvikle den palliative indsats i Region Hovedstaden, område Nord.
Palliativ Enhed er placeret på Nordsjællands Hospital - Frederikssund. 

Onkologisk og Palliativ Afdeling lægger vægt på, at patient og pårørende føler sig trygge og er godt informeret før, under og efter behandlingen. 

Du kan læse mere om de forskellige afsnit ved at klik​ke dig videre nedenfor