​​​​​​​​​​​​​​

Onkologisk Sengeafsnit

​​Afsnit E0861 er et onkologisk afsnit med plads til 16 patienter. Specialet er pleje og behandling af patienter med kræft.

Onkologisk Afsnit E0861 varetager medicinsk kræftbehandling – under indlæggelse såvel som ambulant. Sammen med patienten finder vi den bedste behandling og planlægger forløbet individuelt. Onkologisk Sengeafsnit og Ambulatorium er placeret på Nordsjælland Hospital - Hillerød.   

​Om ​afsnittet

E0861 er beliggende i opgang 08 på plan 6.

Afsnittet varetager pleje og behandling af kræftpatienter i alle stadier af sygdommen og modtager i et mindre omfang også almen medicinske patienter.

Der behandles primært patienter med tarm-, bryst - og lungekræft i afdelingen, i tæt samarbejde med andre onkologiske og radioterapeutiske afdelinger i regionen.​

 Kontaktoplysninger

Sengeafsnittets telefonnummer er 48 29 61 20. 

Ved behov for mange daglige opkald, er det en hjælp for personalet, hvis en af dine pårørende er kontaktperson. 

Du er velkommen til at bruge mobiltelefon, og det er muligt at låne en oplader. 

​Besøgstid 

Afdelingen har fri besøgstid. Hvis du får besøg omkring middagstid eller efter kl. 21, beder vi dog om, at I, så vidt det er muligt, sætter jer i opholdsstuen, så de andre patienter på stuen har mulighed for at hvile.

Ledelsen i afsnit E0861 

Afdelingssygeplejerske Jane Pokorni 
Overlæge med særligt ansvar for Onkologisk Sengeafsnit Fahimeh Andersen
Kan træffes efter aftale.

Præsentation af personalet

Under din indlæggelse vil du møde forskellige faggrupper.

Plejepersonalet 

Består af sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter. Der vil i perioder være elever og studerende på forskelligt uddannelsestrin.

Lægerne

I afdelingen er overlæger samt læger under uddannelse.

Lægesekretærerne

Sidder i skranken i hverdagene og er din første kontakt i afdelingen.

​Psykologen 

Kan blandt andet tilbyde rådgivende samt støttende samtaler til dig og dine pårørende. Det kan være spørgsmål om kommunikation i familien, for eksempel; hvor meget skal børn inddrages. Det kan være for at få en bedre forståelse af de psykologiske reaktioner, som mange oplever i en belastende situation. Pjece omhandlende psykologfunktionen forefindes i afsnittet.

​Socialrådgiver 

Kan vejlede dig om de økonomiske aspekter i forbindelse med sygdom. Det kan eksempelvis omhandle løn under sygdom, pensioner, livsforsikring samt orlov til pårørende. 

​Fysioterapeuterne 

Forestår genoptræning, vedligeholdelsestræning, brug af vejrtækningsteknikker samt palliation i form af afspænding og berøring.

​Ergoterapeuterne 

Kan vurdere evnen til at udføre almindelige, daglige gøremål og iværksætte den relevante behandling eller træning.

​Serviceassistenterne 

Varetager rengøring i afsnittet samt transport til undersøgelser.

Piccolinen 

Varetager oprydning i afdelingen og opfyldning af depoter samt skabe på stuerne.

​Diætisten I afsnittet kan hjælpe med at finde frem til den mest optimale ernæring tilpasset din appetit samt situation. Desuden kan diætisten veje dig, og give yderligere vejledning, hvis din indlæggelse vil vare mere end 3 døgn.

Hospitalspræsterne 

Besøger tit afsnittet og kan desuden tilkaldes ved behov. De taler gerne med dig og dine pårørende om religiøse og almen menneskelige spørgsmål, uanset din kirkelige tilknytning.

​Personalet har tavshedspligt. Det betyder, at du bestemmer om information skal gives videre og i så fald til hvem. Vi skal derfor have din tilladelse, hvis eksempelvis din familie ønsker en samtale uden din tilstedeværelse.

Dagens gang 

Afhængig af årsagen til din indlæggelse vil du få målt temperatur, puls og blodtryk efter et for dig fastlagt interval.
Bestilte blodprøver tages oftest mellem kl. 7.30 og 8.00. Det kan være nødvendigt at få taget blodprøver på andre tidspunkter.


Redaktør