Onkologisk og Palliativ Afdeling

Corona: Særlige forhold for pårørende på Onkologisk og Palliativ afdeling  
                                                                                                                      

Vi er glade for at det nu igen er muligt for pårørende at være med på hospitalet.

Husk at der forsat gælder krav om afstand, brug af mundbind og håndsprit

Grundet vores fysiske forhold kan vi ikke åbne frit op for pårørende, når afstandskravet skal overholdes. Derfor gælder særlig forhold for pårørende i denne afdeling:

I ambulatoriet (afstandskravet er 1 meter):

 • Venteområder er forbehold patienter. I er velkomne til at bruge de pladser, der evt. er ledige. Vi beder jer være opmærksomme på at afgive jeres plads, hvis der opstår pladsmangel.
 • Der er kun plads til 1 pårørende i forbindelse med lægekonsultation.
 • Der er ikke plads til pårørende i vores behandlingsafsnit (hos sygeplejerskerne).


  I sengeafsnittet (afstandskravet er 2 meter):
 • Besøg skal aftales med personalet fra gang til gang.
 • I er velkomne til at bruge de pladser, der er i opholdsstuen og andre venterum. Disse er imidlertid forbeholdt patienterne, så skulle der være mangle, vil I blive bedt om at afgive pladsen. 

   
  I må påregne, at der kommer henstillinger og anvisninger fra personalet, som altid skal følges.

 

Med venlig hilsen

 

Ledende oversygeplejerske Lene Vibe Høyer

Ledende overlæge Thomas Broe Christensen