Onkologisk og Palliativ Afdeling

Retningslinjer for pårørende

Ambulatorie

Som pårørende kan du deltage i ambulante besøg hvis der er tid til enten en indledende samtale eller et skanningssvar
Pårørende må ikke opholde sig i venteområdet af hensyn til at kunne overholde afstandskravet
Du ledsager en patient til behandling fx som tolk eller Navigator og det på forhånd er aftalt med ambulatoriet

Sengeafsnit

Som indlagt patient må du have besøg af 1-2 udvalgte pårørende efter aftale  med personalet
Besøg bør ikke overskride 15 minutter og afstandskravet på 2 meter skal overholdes
Der må ikke tages ophold på gange eller fællesarealer
Pårørende skal have god håndhygiejne hvilket indbefatter at hænderne vaskes og der bruges håndsprit ved ankomst på stuen og igen inden den forlades
 
Hold altid 2 meters afstand og følg alle instrukser fra personalet og på plakater.
 
Gå IKKE ind på hospitalet, hvis du føler dig syg – og fx har ondt i halsen, muskelsmerter, tør hoste og feber. 
Du skal have været uden symptomer i 48 timer.