Palliativ Enhed

​​Palliativ betyder lindrende. Lindrende behandling og pleje kan blive aktuel ved alvorlig og livstruende sygdom.

Palliativ​ Enhed er en specialfunktion, som yder aktiv palliativ behandling med det mål at øge livskvaliteten for patienter med livstruende sygdom og deres pårørende.

​Lindrende behandling

Palliativ Enhed modtager voksne uhelbredeligt syge patienter med komplekse symptomer og særligt behov for tværfaglig indsats.​
Der stiles mod udskrivelse, når patienten er optimalt lindret. Efter udskrivelse kan patienten blive fulgt ved besøg i hjemmet af det udekørende Team.​
​​

Enhedens opgave er at lindre de gener, der kan opstå i forbindelse med alvorlig kræftsygdom, som f.eks.:
 

 • smerter
 • åndenød
 • ernæringsproblemer ( kvalme/opkast)
 • forstoppelse​
 • angst/utryghed
 • træthed
   

​og at støtte op om

 • familier med særlige behov
 • behov for koordinering af patientens sygdomsforløb

​I samråd med patient og pårørende tilrettelægger Palliativ Enhed behandlingen med udgangspunkt i den enkelte patients situation.

Enheden medinddrager relevante samarbejdspartnere på hospitalet, på tværs af hospitaler, hos praktiserende læge, i hjemmesygeplejen, på kommunen og på hospice.

Familiesamtale

Som del af det tværfaglige behandlingstilbud tilbyder afdelingen  patient og pårørende en familiesamtale. Familiesamtalen tager udgangspunkt i jeres behov og vil omhandle den aktuelle situation og kommende tid.

Patienten beslutter, hvilke pårørende der skal deltage.

Familiesamtalen er et tilbud gældende for  patienter ved indlæggelse af varighed over 7 dage. Samtalen kan efter aftale finde sted hverdage kl.13.00. 

​Besøgstid 

Enheden har fri besøgstid. Hvis du får besøg omkring middagstid eller efter kl. 21, beder vi dog om, at I, så vidt det er muligt, sætter jer i opholdsstuen, så de andre patienter på stuen har mulighed for at hvile.

Palliativ Enhed består af

 • et sengeafsnit med 10 sengepladser
 • et udkørende team til patienter i eget hjem

Ledelse og personale

Ledels​​en i Palliativ Enhed

Afdelingssygeplejerske Elsebeth Rasmussen
Overlæge med særligt ansvar for Palliativ Enhed Gitte Juhl.
Kan træffes efter aftale.


Personalet i Palliativ Enhed består af læger, sygeplejersker, social og sundheds-assistenter. Derudover er der tilknyttet en diætist, præst, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut.

Henvisning

Der kan henvises til  Palliativ Enhed via praktiserende læge, speciallæge eller fra læge på hospitalsafdeling. ​Der kan henvises til indlæggelse eller besøg af Udkørende Team.
Palliativ Enheds Udkørende Team supplerer de eksisterende tilbud fra kommunen.
I perioder med stor efterspørgsel kan der opstå ventetid.

 Redaktør