​​​

Palliativ Enhed

​​Palliativ betyder lindrende. Lindrende behandling og pleje kan blive aktuel ved alvorlig og livstruende sygdom.

Palliativ​ Enhed er en specialfunktion, som yder aktiv palliativ behandling med det mål at øge livskvaliteten for patienter med livstruende sygdom og deres pårørende.

Palliativ Enhed  tilbyder lindrende behandling og omsorg til uhelbredeligt syge voksne patienter og deres pårørende - indlagt eller i patientens eget hjem. Palliativ Enhed har fokus på at øge livskvaliteten ved tværfaglig specialiseret behandling, og vi har endvidere fokus på at styrke og udvikle den palliative indsats i Region Hovedstaden, område Nord.

Palliativ Enhed er placeret på Nordsjællands Hospital - Frederikssund. 

​​Lindrende behandling

Palliativ Enhed modtager voksne uhelbredeligt syge patienter med komplekse symptomer og særligt behov for tværfaglig indsats.​
Der stiles mod udskrivelse, når patienten er optimalt lindret. Efter udskrivelse kan patienten blive fulgt ved besøg i hjemmet af det udekørende Team.​
​​

Enhedens opgave er at lindre de gener, der kan opstå i forbindelse med alvorlig kræftsygdom, som f.eks.: 

  • smerter
  • åndenød
  • ernæringsproblemer ( kvalme/opkast)
  • forstoppelse​
  • angst/utryghed
  • træthed 

​og at støtte op om

  • familier med særlige behov
  • behov for koordinering af patientens sygdomsforløb

​I samråd med patient og pårørende tilrettelægger Palliativ Enhed behandlingen med udgangspunkt i den enkelte patients situation.

Enheden medinddrager relevante samarbejdspartnere på hospitalet, på tværs af hospitaler, hos praktiserende læge, i hjemmesygeplejen, på kommunen og på hospice.

Familiesamtale

Som del af det tværfaglige behandlingstilbud tilbyder afdelingen  patient og pårørende en familiesamtale. Familiesamtalen tager udgangspunkt i jeres behov og vil omhandle den aktuelle situation og kommende tid.

Patienten beslutter, hvilke pårørende der skal deltage.

Familiesamtalen er et tilbud gældende for  patienter ved indlæggelse af varighed over 7 dage. Samtalen kan efter aftale finde sted hverdage kl.13.00. 

​Besøgstid 

Enheden har fri besøgstid. Hvis du får besøg omkring middagstid eller efter kl. 21, beder vi dog om, at I, så vidt det er muligt, sætter jer i opholdsstuen, så de andre patienter på stuen har mulighed for at hvile.

Palliativ Enhed består af

  • et sengeafsnit med 10 sengepladser
  • et udkørende team til patienter i eget hjem

Ledelse og personale

Ledels​​en i Palliativ Enhed

Afdelingssygeplejerske Anja Kjems Jakobsen
Overlæge med særligt ansvar for Palliativ Enhed Maria Christina Reimer 
Kan træffes efter aftale.

Personalet i Palliativ Enhed består af læger, sygeplejersker, social og sundheds-assistenter. Derudover er der tilknyttet en diætist, præst, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut.

Henvisning

Der kan henvises til  Palliativ Enhed via praktiserende læge, speciallæge eller fra læge på hospitalsafdeling. ​Der kan henvises til indlæggelse eller besøg af Udkørende Team.
Palliativ Enheds Udkørende Team supplerer de eksisterende tilbud fra kommunen.
I perioder med stor efterspørgsel kan der opstå ventetid.


Redaktør