Børne- og ungemodtagelsen og 1813: Børnelægevagten