Børne- og ungemodtagelsen 1521

​​Børne- og ungemodtagelsen modtager akut syge børn og unge i alderen 0-17 år med medicinske og visse kirurgiske sygdomme. ​Er du/dit barn kommet til skade, skal I henvende jer på skadestuen for voksne og børn.

Du/dit barn skal være henvist fra egen læge eller 1813

Har du ringet 112 og du/dit barn bliver hentet af Falck, kommer du/dit barn til Børne- og ungemodtagelsen. Personalet er orienteret om, hvorfor du kommer og hvornår du kommer. Ved meget alvorlig akut opstået sygdom, hvor der køres med udrykning , visiteres du/dit barn i nogle tilfælde til den voksne modtagelse.

Henvend jer i vores information ved ankomst

Transporterer I jer selv herind, skal I henvende jer i vores information ved ankomsten. Vores sekretær kan se, at I er ventet og vil registrere dig/dit barn.

Vi har åbent hele døgnet

Børne- og ungemodtagelsen har åbent hele døgnet. Vi er bemandet med børnesygeplejersker og børnelæger.

Du/dit barn triageres (vurderes) af en børnesygeplejerske ved ankomst

 Hvornår du/dit barn tilses af en læge afhænger af den indledende triagering/vurdering, og det aktuelle indtag af patienter på den pågældende dag. Lægen tager stilling til evt. behandling og evt. undersøgelser.

Hjemsendelse eller indlæggelse

Mange akut syge børn/unge kan hjemsendes efter endt undersøgelse og behandling, men er der behov for yderligere observation, und​ersøgelse og behandling indlægges du/dit barn på et sengeafsnit for børn og unge. Inden du/dit barn indlægges i sengeafsnittet vurderes du/dit barn igen ud fra forskellige parametre/målinger (PEWS), som der følges op på i sengeafsnittet, når I modtages der. Alle børn og unge der indlægges, har en medindlagt forældre. 

Læs mere om vores sengeafsnit, hvis du elle​r dit barn skal indlægges

I filmen følger vi Andrea, der skal undersøges i Børne- og ungemodtagelsen for hoste. Hun bliver målt, vejet, får taget blodprøver m.v.
Filmen varer ca. 10 minutter.
Hovedmålgruppen er børn mellem 5-8 år.
Filmen kan med fordel ses af både børn og forældre. God fornøjelse!Redaktør