Børne-og ungemodtagelsen 1521

​​Børne- og ungemodtagelsen modtager akut syge børn og unge i alderen 0-17 år med medicinske og kirurgiske sygdomme. ​

Du/dit barn skal være henvist fra egen læge eller 1813. Har du ringet 112 og du/dit barn bliver hentet af Falck, kommer du/dit barn til Børne- og ungemodtagelsen. Køres der med udrykning visiteres du/dit barn i nogle tilfælde til den voksne modtagelse.

Børne- og ungemodtagelsen har åbent hele døgnet.

I børne- og ungemodtagelsen triageres (vurderes) du/dit barn af en børnesygeplejerske ved ankomsten. Hvornår du/dit barn tilses af en læge afhænger af den indledende triagering. Lægen tager stilling til evt. behandling og evt. undersøgelser.

Mange børn/unge kan hjemsendes efter endt undersøgelse og behandling, men er der behov for yderligere observation, und​ersøgelse og behandling indlægges du/dit barn på et sengeafsnit for børn og unge. Inden du/dit barn indlægges i sengeafsnittet vurderes du/dit barn igen ud fra forskellige parametre (PEWS), som der følges op på i sengeafsnittet, når I modtages der.

Se filmen: Velkommen til Børne- og ungemodtagelsen

I filmen følger vi Andrea, der skal undersøges i Børne- og ungemodtagelsen for hoste. Hun bliver målt, vejet, får taget blodprøver m.v.
Filmen varer ca. 10 minutter.
Hovedmålgruppen er børn mellem 5-8 år.
Filmen kan med fordel ses af både børn og forældre. God fornøjelse!
Redaktør