Børne- og ungemodtagelsen 1521

​​Børne- og ungemodtagelsen modtager akut syge børn og unge i alderen 0-17 år med medicinske og visse kirurgiske sygdomme. ​Er du/dit barn kommet til skade, skal I henvende jer på skadestuen for voksne og børn.

Du/dit barn skal være henvist fra egen læge eller 1813

Har du ringet 112 og du/dit barn bliver hentet af Falck, kommer du/dit barn til Børne- og ungemodtagelsen. Personalet er orienteret om, hvorfor du kommer og hvornår du kommer. Ved meget alvorlig akut opstået sygdom, hvor der køres med udrykning , visiteres du/dit barn i nogle tilfælde til den voksne modtagelse.

Retningslinjer for pårørende

Patienter må i øjeblikket kun ledsages af én pårørende, når de har aftaler på hospitalet, og indlagte patienter må få besøg af én fast pårørende. Børn og unge må dog ledsages af begge forældre.  Søskende kan ikke komme med i øjeblikket..

Henvend jer i vores information ved ankomst

Transporterer I jer selv herind, skal I henvende jer i vores information ved ankomsten. Vores sekretær kan se, at I er ventet og vil registrere dig/dit barn.

Vi har åbent hele døgnet

Børne- og ungemodtagelsen har åbent hele døgnet. Vi er bemandet med børnesygeplejersker og børnelæger.

Du/dit barn triageres (vurderes) af en børnesygeplejerske ved ankomst

 Hvornår du/dit barn tilses af en læge afhænger af den indledende triagering/vurdering, og det aktuelle indtag af patienter på den pågældende dag. Lægen tager stilling til evt. behandling og evt. undersøgelser.

Hjemsendelse eller indlæggelse

Mange akut syge børn/unge kan hjemsendes efter endt undersøgelse og behandling, men er der behov for yderligere observation, und​ersøgelse og behandling indlægges du/dit barn på et sengeafsnit for børn og unge. Inden du/dit barn indlægges i sengeafsnittet vurderes du/dit barn igen ud fra forskellige parametre/målinger (PEWS), som der følges op på i sengeafsnittet, når I modtages der. Alle børn og unge der indlægges, har en medindlagt forældre. 

Læs mere om vores sengeafsnit, hvis du eller dit barn skal indlægges


Se filmen Velkommen til Børnemodtagelsen

I filmen følger vi Andrea, der skal undersøges i Børne- og ungemodtagelsen for hoste. Hun bliver målt, vejet, får taget blodprøver m.v.
Filmen varer ca. 10 minutter.
Hovedmålgruppen er børn mellem 5-8 år.
Filmen kan med fordel ses af både børn og forældre. God fornøjelse!


Se et udpluk af vores informationspjecer
Redaktør