Børne- og Ungeafdelingen

Det er Børne- og Ungeafdelingens opgave at varetage observation, diagnostik, pleje,  og behandling af børn i alderen 0-17 år. Enkelte patientgrupper er tilknyttet afdelingen til de fylder 18 år. ​​ 

Retningslinjer for pårørende

Patienter må i øjeblikket kun ledsages af én pårørende, når de har aftaler på hospitalet, og indlagte patienter må få besøg af én fast pårørende. Børn og unge må dog ledsages af begge forældre.  Søskende kan ikke komme med i øjeblikket.