Børne- og Ungeafdelingen

Patienter med en aftale på hospitalet

På grund af forholdsregler ved coronavirus har vi siden midten af marts udsat tider til udredning, behandling og kontrol. I øjeblikket er smittetrykket dog faldende, og derfor begynder vi igen at indkalde patienter. Patienter med størst behov for behandling og udredning bliver indkaldt først. Hold øje med postkassen eller e-Boks (gælder for børn over 15 år).

Det er Børne- og Ungeafdelingens opgave at varetage observation, diagnostik, pleje,  og behandling af børn i alderen 0-17 år. Enkelte patientgrupper er tilknyttet afdelingen til de fylder 18 år. ​​