Børne- og Ungeafdelingen

Det er Børne- og Ungeafdelingens opgave at varetage observation, diagnostik, pleje,  og behandling af børn i alderen 0-17 år. Enkelte patientgrupper er tilknyttet afdelingen til de fylder 18 år. ​​ 

Retningslinjer for pårørende

Børne- og ungemodtagelsen:

Børn og unge, der kommer OBS COVID, kan ledsages af én forældre.

Børn og unge, der IKKE er OBS COVID, kan ledsages af begge sine forældre, når barnet / den unge er på en stue.

For begge ovenstående situationer gælder, at der ingen søskende må være.

I særlige situationer kan der dispenseres fra ovenstående.

Lægevagten/1813:

Børn og unge kan ledsages af én forældre, uanset diagnose. Ingen søskende.

Ambulatoriet:

Børn og unge kan ledsages af én forældre – både mens de venter udenfor ambulatorierummet og i konsultationen. Ingen søskende.

I særlige situationer kan der dispenseres fra ovenstående, hvis det på forhånd er aftalt med ambulatoriet.