Sygeplejestuderende

​​Anæstesiologisk Afdeling er en afdeling med mulighed for at lære både akut, medicinsk og kirurgisk sygepleje.​​​

Afdelingens 5 afsnit

Læringsmiljø 

Vi er en afdeling med mange uddannelsessøgende og har et stort tværfagligt fokus på uddannelser.
Der foregår formaliseret undervisning til hvert semester relateret til læringsudbytterne for de enkelte semestre. Der er mulighed for at følge patientforløb på tværs af afsnittene.

Afdelingen modtager ca. 50 studerende om året fordelt på følgende semestre:
 
  • 1. semester
  • 2. semester
  • 5. semester
  • 6. semester

Den pædagogiske tilgang

Differentieret, helhedsorienteret og tilstræber medinddragelse af den enkelte studerende.
Vejledningen tager udgangspunkt i patientnære situationer med efterfølgende læringsrefleksion.

Metoder

Metoderne udspringer af målene for den enkelte studerende og kan være bedside, vejledning, undervisning, simulation, portfolio med feedback, studiebesøg internt/eksternt samt klinikker. Vi tilstræber transfer imellem teori og praksis. 

Vejledningen varetages i tæt samarbejde med afdelingens kliniske vejledere:​

Redaktør