Intermediærafsnit 0633 (IMA)

​Intermediærafsnittet er bindeled mellem den behandling, der kan tilbydes på sengeafdelingerne og det, der kan tilbydes på Intensivafsnittet. ​

Om afsnittet

Intermediærafsnit 0633 modtager patienter fra alle afdelinger på Nordsjællands Hospital, undtagen Børneafdelingen.​
Det sygeplejefaglige behandlingsansvar ligger hos Intermediærafsnit, mens det lægefaglige ansvar ligger hos det speciale, du er indlagt under, og du bliver tilset af læger derfra.

Læs mere i vores patientinformationer

Information til pårørende om delirium​ (åbner i et nyt vindue)

Læs også folderen 'Godt du spø'r' fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed ​med inspiration til, hvad du skal spørge om, mens du er i behandling​. Folderen åbner i et nyt vindue.

Pårørende

​Det kan være skræmmende at være patient eller​​​ pårørende til en alvorligt syg. Mængden af højteknologisk udstyr og hele situationen kan virke overvældende. 
Det bedste middel mod utryghed og usikkerhed er viden - vi bestræber os på at give løbende information om behandling og tiltag, og du er altid velkommen  til at henvende dig til personalet med spørgsmål. ​

I folderen 'Hej Pårørende' fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed kan du læse mere om, hvad du kan gøre som pårørende.​ Folderen åbner i et nyt vindue.

Besøgstid

Vi har fri besøgstid, men da vi har to-sengsstuer, kan det ske, at du som pårørende bliver bedt om at vente udenfor stuen i kortere tid. I løbet af dagen kan der også være behov for ro på stuerne, fordi det er vigtigt, at patienterne får sovet.
Vi forventer, at der er ro på stuerne fra kl. 23.00. ​
I dagstiden kan du henvende dig i Informationen på afsnittet og om aftenen i 'kernen/glasburet'.
Redaktør