​​​

Intensivafsnit 0531 og 0532 (ITA)

​Intensivafsnit 0531 og 0532 modtager patienter, der har behov for behandling og tæt observation ved alvorlig sygdom eller efter operation.

Patient på intensivafsnit 0531 og 0532

Patienter, der bliver indlagt på intensivafsnit har behov for behandling og tæt observation. Hyppigt forekommende sygdomme kan for eksempel være lungebetændelse, akut nyresvigt eller svær blodforgiftning.​

Læs mere i vores patientinformationer

Patienter med intensivdelirium​​ (åbner i nyt vindue)
 

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udgivet en folder​ med inspiration til, hvad du kan spørge om, mens du er i behandling. Åbn folderen 'Godt du spø'r' fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed (folderen åbner i et nyt vindue).

Pårørende

Det kan være meget svært at være pårørende til en intensivpatient . Du kan føle, at du ikke har kontrol over situationen og have problemer med at forstå, hvad der sker. 
Der kan være mange informationer og meget at forholde sig til på én gang, og det kan være svært at huske eller forstå informationerne første gang, de bliver forklaret. Derfor er det vigtigt for os, at du spørger, hvis du bliver bekymret eller er i tvivl om no​get.​​
​Du er altid velkommen til at tale med sygeplejersken eller lægen om, hvad du som pårørende kan bidrage med. Du kender patienten bedst, og den viden er vigtig for personalet.​​

​Besøg

Som nærmeste pårørende er du velkommen til at komme på besøg hele døgnet. Benyt venligst dørklokken ved indgangen til intensivafsnittet, personalet vil herefter vise dig vej til patientstuen.
For at skåne patienten bedst muligt anbefaler vi, at der ikke kommer mere end to besøgende af gangen. Børn er velkomne - vurder selv, hvad der er bedst - tal evt. med sygeplejersken.​​​

Isolation

En patient isoleres for at forhindre spredning af smitte til andre patienter.
Du må som pårørende gerne have almindelig kontakt med patienten, men du skal vaske hænder og spritte dem af før og efter besøget.
Efter besøg på en isolationsstue er det vigtigt, at du forlader afsnittet og hospitalet kort​ efter for at undgå risiko for spredning af eventuelle bakterier.

Mobiletelefoner

Du må gerne tale i mobiltelefon på gangarealer og i pårørenderum.​​​

​​​​

Redaktør