Praktiske oplysninger

​Her finder du information til patienter og pårørende om bl.a. ventetider, frit sygehusvalg, patientrettigheder, samtykke til behandling, kørsel og kørselsgodtgørelse m.v.

​​​

Information til pårørende

Her finder du svar på de spørgsmål, vi oftest får fra pårørende til patienter på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling. Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Ventetider

​​Du kan se de ventetider på udvalgte behandlinger og operationer på offentlige sygehuse og privathospitaler på e-sundhed.dk. 

Find oplysninger og ventetider (link til e-sundhed.dk, åbner i nyt vindue)

Frit sygehusvalg

Du kan i princippet vælge frit mellem alle offentlige sygehuse samt en række privathospitaler, regionerne samarbejder med, når du skal undersøges eller behandles.​​​ 

Læs mere om det frie sygehusvalg i Patientguiden

Kørsel

Læs mere om dine rettigheder i forhold til kørsel og kørselsgodtgørelse

Tavshedspligt

Alle ansatte på hospitalet har tavshedspligt om fortrolige oplysninger om patienterne. Fortrolige oplysninger er f.eks. oplysninger om helbred, behandling, sociale problemer, misbrug og strafbare forhold.

Tavshedspligten gælder også i samtale med patientens pårørende. Patienterne bliver derfor bedt om at tage stilling til:

  • Hvem af de pårørende, personalet må udtale sig til
  • Hvor meget personalet må oplyse om patientens indlæggelse og sygdom

Dialog med pårørende

Personalets tavshedspligt forhindrer ikke, at personalet kan modtage information eller tale med pårørende om deres oplevelse af situationen og de problemer, de eventuelt oplever.

Personalet kan også give pårørende informationer om generelle forhold omkring en sygdom og behandlingsmulighederne og om de pårørendes muligheder for at yde eller få støtte generelt – uden at overtræde tavshedspligten.

Oplysninger om afdøde

Nærmeste pårørende til en afdød patient kan få oplysninger om patientens sygdomsforløb, dødsårsagen og dødsmåden, medmindre det kan stride mod den afdødes ønske eller hensynet til den afdøde.

Hvem, der ses som nærmeste pårørende, afhænger af den enkelte situation. Det kan være patientens ægtefælle, samlever, registrerede partner, børn, forældre eller søskende, eller det kan være en nær ven, en bistandsværge eller en støtte- og kontaktperson.

Du kan læse mere i pjecen Oplysninger til pårørende om dødsfald på hospitalet.

Samtykke til behandling

Patienten skal som udgangspunkt selv give et informeret samtykke, før en undersøgelse eller behandling kan sættes i gang. Informeret samtykke er et samtykke, der er givet på baggrund af fyldestgørende information om patientens helbredssituation og de behandlingsmuligheder, der findes.

I visse situationer kan pårørende give samtykke på patientens vegne (et såkaldt stedfortrædende samtykke). Det kan ske i situationer, hvor patienten varigt mangler evnen til at give informeret samtykke. Det kan f.eks. være mennesker med nedsat psykisk funktionsevne eller kronisk sindslidelse. Nærmeste pårørende eller værge kan her give samtykke.

Patienten skal også i disse situationer informeres og inddrages i drøftelserne af behandlingen, i det omfang patienten forstår behandlingssituationen. Patientens tilkendegivelser skal, i det omfang de er aktuelle og relevante, tillægges betydning i beslutningstagningen.

Hvis de pårørende eller værgen forvalter samtykket på en måde, som personalet mener åbenlyst vil skade patienten, kan personalet gennemføre behandlingen uden samtykke, hvis Sundhedsstyrelsen er enig i beslutningen.

Patientrettigheder

Læs om dine Patientrettigheder

Yderligere information til pårørende

På www.sundhed.dk (åbner i nyt vindue) kan du finde yderligere oplysninger om tavshedspligt, aktindsigt osv.


Redaktør