Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

​I Hillerød består afdelingen af Lungemedicinsk Afsnit 0655 og Infektionsmedicinsk Afsnit 0651. Herudover er der til afsnittene tilknyttet et fællesambulatorium med begge specialer. I Frederikssund består afdelingen af et sengeafsnit B7/B8, samt et ambulatorium. I Sundhedshuset Helsingør​ er der et ambulatorium for patienter, som er henvist hertil.