Tavshedspligt

​Alle sundhedspersoner er omfattet af tavshedspligten og giver kun oplysninger om barnet til den/dem, der har forældremyndigheden. For unge mellem 15-18 gælder særlige forhold.

Personalet har tavshedspligt og giver kun oplysninger om barnet til den/dem, der har forældremyndigheden.
En forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, har dog ret til at få oplysninger om sit barns helbredstilstand.​


For at egen læge kan modtage informationer angående indlæggelsen, skal den/de der har forældremyndigheden, give skriftlig tilladelse til det. Det gøres på det samtykkeark, du får udleveret, i forbindelse med indlæggelsen eller det ambulante besøg i afdelingen.

Læs om tavshedspligt i forhold til unge i alderen 15-18 år i pjecen


Redaktør