Patientrettigheder - især for unge

​Nedenfor kan du få information om dine rettigheder som ung, herunder tavshedspligt, aktindsigt og informeret samtykke.

Nedenfor kan du få information om dine rettigheder som ung, herunder tavshedspligt, aktindsigt og informeret samtykke. Alle unge har ret til privatliv, men de gældende retningslinjer siger dog, at sundhedsprofessionelle ikke har tavshedspligt over for forældre til unge under 18 år. Vi vil gerne, sammen med dig, aftale, hvad der fortælles videre til dine forældre, og hvornår og hvordan dette skal ske.

Når du er ung over 15 år, er det dig selv, der kan give samtykke til behandling. Vi anbefaler dog, at dine forældre inddrages, afhængigt af sygdommens/behandlingens alvorlighed.


Redaktør