Information til praksis i NORD

Her ​har vi samlet en række nyttige informationer om arbejdet i Billeddiagnostisk Afdeling, der henvender sig særligt til sundhedspersonale i praksis.

​​​​

Drop-in røntgen 

Generel information om drop-in røntgen på sundhed.dk (link åbner i nyt vindue)

Drop in er lukket indtil videre

Der vil indtil videre være lukket for drop-in med baggrund i Coronavirus spredningen. 

Det er muligt at henvise akutte patienter og  patienter til rutineundersøgelser efter nedenstående retningslinjer, men der må påregnes længere ventetid, særligt  til ultralydsundersøgelser.

Henvisning til røntgenundersøgelser, knogler og thorax

(opdateret pr. 31-08-2020)

Med åbningen af almen praksis oplever vi nu et stigende behov for at få adgang til simple røntgenundersøgelser.  Da vores drop-in funktion er lukket på ubestemt tid og da vi samtidig stadig skal tænke på smittespredning i ventearealerne, vil vi gerne i stedet tilbyde følgende:

  • Hvis egen læge skønner, at en patient skal have foretaget en fremskyndet røntgenundersøgelse inden for 2-3 dage, kan der fremsendes en hastehenvisning, hvoraf det fremgår, at patienten skal indkaldes. Patienten vil blive booket til en tid en af de nærmeste dage. Patienten vil derefter modtage brev i e-boks om tid og sted for undersøgelsen, som vil finde sted inden for få dage. Det er meget vigtigt at patientens telefonnummer påføres henvisningen, hvis patienten ikke har e-boks, da posten ikke vil kunne nå frem så hurtigt.

Forudsætningen for dette er, at der klart og utvetydigt i henvisningen står én af følgende sætninger:

  • Patienten er podet negativ for COVID-19.
  • Patienten har tidligere haft COVID-19, men er aktuelt rask.
  • Patienten er ikke COVID-19 suspekt.

Hvis en af ovenstående sætninger ikke er påført, vil henvisningen blive returneret.

For røntgen af thorax gælder det:

  • Patienter kan henvises på mistanke om pneumothorax i tidsrummet 08.00-14.00, og billederne vil blive beskrevet mens patienten er på afdelingen. Såfremt der findes pneumothorax, vil personalet sørge for, at patienten bliver sendt til akutmodtagelsen. Efter kl. 14.00 skal patienterne henvises direkte til akutmodtagelsen i Hillerød.

  • Akut/haste thorax på andre indikationer end pneumothorax, hvor der er behov for svar samme dag, skal drøftes med røntgenlægen på thorax-telefonen på 48 29 75 85, mellem 09.00 og 12.00, før patienten sendes til røntgenafdelingen.

  • Alle andre indikationer vil blive betragtet som fremskyndede – dvs. der kan forventes svar inden for 3 hverdage.

For akut røntgen af knogler gælder det:

  • Patienter, der henvises til akut røntgen af knoglerne, og som møder frem uden for tidsrummet 09.00-12.00 ser vi os desværre nødsaget til at afvise ved ankomsten.

For alle akutte patienter gælder det:

  • Hvis patienten ikke kan nå at møde på røntgenafdelingen inden 12.00, pneumothorax dog inden kl.14.00, må den praktiserende læge overveje, om patienten er akut behandlingskrævende og derfor skal vurderes på akutmodtagelsen/skadestuen eller om røntgenoptagelsen kan vente til næste dag i tidsrummet 09.00-12.00. 


Henvisning til Billeddiagnostik af columna

I skemaet kan du se hvornår du henviser til Billeddiagnostik og hvornår du henviser til andre specialer.

NOH_guidelines_billeddiagnostik_columna_vers_2.pdf


MR skanninger

På denne side kan du læse om muligheder for patienters tider til MR skanning(Link til ny side)

Læs på Sundhed.dkRedaktør