Billeddiagnostisk Afdeling

Patienter med en aftale på hospitalet

På grund af forholdsregler ved coronavirus har vi siden midten af marts udsat tider til udredning, behandling og kontrol. I øjeblikket er smittetrykket dog faldende, og derfor begynder vi igen at indkalde patienter. Patienter med størst behov for behandling og udredning bliver indkaldt først. Hold øje med din e-Boks.

Billeddiagnostisk Afdeling består af Klinisk Fysiologisk Afsnit i Hillerød, Radiologisk Afsnit i Hillerød, Radiologisk Afsnit i Frederikssund og Radiologisk Afsnit i Sundhedshuset i Helsingør.​