kræft, Godt at vide, når du bliver ramt af

Denne patientinformation henvender sig til kræftpatienter. Informationen beskriver praktiske og økonomiske forhold, som patienter og pårørende kan drage nytte af, herunder sygedagpenge, diverse tilskud, pensions- og forsikringsforhold, legater og generelt hvor man kan søge hjælp.

Når du bliver ramt af kræft, påvirker det mange områder af dit liv. Her har vi samlet et overblik over nogle af de forhold, der er gode at være opmærksom på - både af økonomisk og mere praktisk art.

Sygedagpenge

Du har mulighed for at få sygedagpenge, både hvis du er lønmodtager eller selvstændig. Det gælder også, hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge. Den overordnede betingelse er, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Hertil kommer et krav om, at du skal have været i beskæftigelse et vist antal timer i perioden op til fraværet.

Mere information
For mere information henvises til afdelingens særskilte pjece om arbejdsliv.

Tilskud til psykologhjælp

Alle personer ramt af en alvorlig invaliderende sygdom har mulighed for at få en henvisning fra egen læge til psykologsamtaler. Med en henvisning får du dækket 60% af udgiften til op til 12 gange psykologsamtaler. Dine børn og nærmeste pårørende har også mulighed for at få dette tilskud. Samtalerne kan både være individuelle eller kan foregå sammen som par og familie. Når du har fået en henvisning fra din læge, kan du frit vælge mellem psykologer tilknyttet sygesikringsordningen. På www.psykologeridanmark.dk kan du finde en liste over psykologer i sygesikringsordningen. Det kan også være en god idé at tjekke dine forsikringer, da nogle forsikringer dækker psykologhjælp.

Kræftens Bekæmpelse

Alle patienter med kræft og deres pårørende kan henvende sig gratis til Kræftens Bekæmpelses lokale kræftrådgivninger enten direkte eller telefonisk. I kræftrådgivningerne findes en lang række aktiviteter og tilbud, som du og dine pårørende kan gøre brug af. Det kan f.eks. være individuel rådgivning og samtalegrupper. Tilbuddene varierer afhængig af lokalafdeling.

Den lokale kræftrådgivning

Find din lokale kræftrådgivning
www.cancer.dk
Kræftlinjen: Ring 80 30 10 30

Dine pensions- og forsikringsforhold

Hvis du bliver kritisk syg, kan det være en god idé at undersøge dine pensions- og forsikringsforhold. Du kan nemlig have mulighed for at få forskellige beløb udbetalt. Når du bliver kritisk syg, kan du f.eks. have mulighed for at få udbetalt et engangsbeløb, der ofte er på omkring 1-200.000 kr. Mister du din arbejdsevne permanent eller midlertidigt, kan du også have mulighed for udbetalinger fra din forsikring. Hvis du på sigt bekymrer dig om, hvordan dine pårørende er stillet, når du dør, kan det være godt at undersøge, om du er forsikret ved dødsfald.

Overblik over pensionsforhold

Få et overblik over dine pensions- og forsikringsforhold her
www.pensionsinfo.dk
Ring til dit selskab for at få yderligere information

Legater

Når man bliver kritisk syg, påvirkes ens økonomi oftest negativt. Afhængig af din formue og indkomstniveau kan du have mulighed for at søge forskellige legater. Du kan for eksempel søge et legat på 4.000 kr. hos Kræftens Bekæmpelse, hvis du opfylder nogle bestemte betingelser. Du kan få et overblik og søge efter relevante legater på www.legatbogen.dk

Merudgifter ved varig nedsat funktionsevne

Din kommune kan bevilge et tilskud til nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Det er en betingelse, at udgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne. Du skal som minimum have årlige udgifter svarende til 6.408 kr. for at kunne modtage tilskuddet. Det kan f.eks. være udgifter til ekstra tøjvask, medicin eller særlige kurser. Du kan søge om løbende udgifter eller enkeltudgifter. Merudgiften bliver beregnet for et år af gangen ud fra et overslag over udgifternes størrelse.

Handicapparkeringskort

Hvis du har nedsat gangfunktion og/eller anden nedsat evne til at færdes, har du mulighed for at søge et handicapparkeringskort til bilen. Det giver dig mulighed for at parkere tættere på indgangen til fx indkøbscentre. Kortet koster 425 kr. og er gyldigt i op til 10 år. Du kan ansøge online på
www.handicap.dk/brugerservice/parkeringskort
Her kan du også printe og udfylde ansøgningsskemaet i hånden.

Fuldmagt

Ved at lave en generel fuldmagt, kan du sikre dig at dine pårørende kan hjælpe dig, når der f.eks. skal tages kontakt til banken eller andre myndigheder på dine vegne. Der er ingen krav til hvornår man kan gøre brug af en generel fuldmagt. Du har også mulighed for at oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt kan laves på forhånd og sættes i kraft, hvis du bliver så syg, at du mister evnen til at tage vare på dine økonomiske eller personlige forhold. På denne måde sikrer du dig, at fuldmagten er på plads, den dag du får brug for den. Du opretter først en fremtidsfuldmagt digitalt på www.tinglysning.dk 
Herefter skal du kontakte en advokat og ved personligt fremmøde vedkende dig fremtidsfuldmagten.

Hjælp fra din kommune

Alle borgere har mulighed for bistand fra kommunens sagsbehandlere. Det kan f.eks. dreje sig om hjælp fra jobcenteret vedr. udbetaling af sygedag­penge, hjælp fra visitationen vedr. hjemmepleje eller hjælp fra handicapafdelingen, hvis du får brug for hjælpemidler. Du kan også søge flere oplysninger i diverse informationsmaterialer bl.a. i Kræftens Bekæmpelses pjece: ”Dine rettigheder som kræftpatient”. Personalet på afdelingen kan hjælpe dig med at fremskaffe relevante pjecer og anden information.

Kontaktoplysninger for din kommune

Sådan finder du kontaktoplysningerne for din kommune
Gå til
www.borger.dk
Tryk på ”Find din kommune eller anden myndighed” nederst på siden

Redaktør