Velkommen til neonatalafsnittet B1541

Information til forælder til for tidligt fødte eller syge nyfødte, der ligger på neonatalafsnittet.

Kære forældre 
Denne pjece er skrevet til jer, der har et barn indlagt på Neonatalafsnittet, Nordsjællands Hospital. 

Velkommen

Vores afsnit er en neonatalafdeling, der varetager behandling og pleje af syge nyfødte og for tidlig fødte børn samt deres mødre. Desuden varetager vi behandling og pleje af børn op til 1 år med trivselsproblemer.
De færreste forældre er forberedte på, at deres nyfødte barn må starte livet på en neonatalafdeling. Det er en situation, der er meget anderledes end forventet, og det kan være svært at finde ud af at være forældre under disse  omstæn-digheder.
Jeres barn har brug for at få kærlighed og omsorg fra sine forældre døgnet rundt. Der er en seng ved siden af jeres barn, så mindst én af jer altid kan være hos jeres barn. Derudover er der mulighed for en lænestol som f.eks. barnefar kan sove i. Er afsnittet ikke fuldt belagt, vil der som oftest være mulighed for, at I begge kan have en seng til rådighed. Hvis I i kortere perioder ikke kan være
hos barnet, kan det være en god idé, at der er en anden person hos barnet f.eks. en bedsteforælder. 
Vores afsnit er bygget op med stuer hvor der er plads til 2 familier. I vil kunne opleve, at I flytter stue under indlæggelsesforløbet. Dette kan være nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager eller andre grunde. 

Personalet

Personalet i afsnittet består af sygeplejersker, læger og lægesekretærer, af medicinstuderende, sygeplejestuderende og jordemoderstuderende.
Vi arbejder tværfagligt ud fra et familiecentreret princip. Vi arbejder i et team bestående af bla. en pædagog, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut.
Vi vil bestræbe os på, at så få sygeplejersker som muligt bliver tilknyttet jer. Hvis jeres barn indlæggelse strækker sig over mere end 8 dage vi barnet få tildelt en Behandlings ansvarlige læge.

Statussamtale 

Ved længere forløb tilbyder vi uddybende samtaler om barnets tilstand og videre behandling. Vi tilstræber at afholde statussamtale 1 gang om
ugen med jeres barns Patientansvarlige læge. Vi gennemgår, hvor jeres barn er i forløbet, og hvad næste periode vil kunne bringe af udfordringer.
Det kan være omkring vejrtrækningsproblematikker, medicin, ernæring og trivsel
og andet. Det er her I har mulighed for at stille spørgsmål om ting som fylder. Det kan være noget i forløbet frem til nu, men det kan også være tanker om fremtiden både i afdelingen og udenfor. Ved statussamtalen planlægges en aftale for den næste samtale. 

Spædbarnspleje og tilknytning

I er de vigtigste i jeres nyfødte barns liv. Da jeres barn lige nu har brug for særlig behandling, plejer og behandler sygeplejerskerne sammen med jer. I ser og fornemmer sammen med sygeplejersken, hvordan jeres barn har det og hvad det gerne vil.
I aftaler løbende med sygeplejersken, hvad I har brug for hjælp til. Det er vores erfaring, at det i starten godt kan være lidt svært og skræmmende at passe et sygt barn og som forælder kan man være nervøs for at gøre noget forkert. Vi oplever dog, at forældre hurtigt bliver fortrolige med at passe deres barn og når I er sammen med jeres barn, forstærkes tilknytningen mellem jer.

 

Hud-mod-hud kontakt er en måde at være helt nær med sit barn. Ved hud-mod-hud kontakt sidder eller ligger du med dit nøgne barn mod din bare hud. Hud-mod-hud kontakt gavner både jer og jeres barn. I har brug for at mærke jeres barn, og jeres barn har brug for trygheden i at kunne mærke varmen fra jeres hud, lyden af hjerteslag og fornemme jeres duft. Barnet kan bedre holde
en stabil temperatur, er mere roligt og sover dybere når det ligger hud-mod-hud. Det fungerer som en god overgang fra livmoderen til verden udenfor.

Praktiske oplysninger

Klokken 7.45 er der møde for sygeplejerskerne, hvor dagens arbejde  plan-lægges. Mellem kl. 8-9 vil sygeplejersken tale med jer om, hvordan det går med jeres barn og om dagens planer, samt hvad I tænker der vil være relevant at tage op til stuegang. Kl. 9 er der et fælles møde for læger og sygeplejersker, hvor stuegangen planlægges. I må derfor være oppe og klar til stuegang kl. 9.20.
Om aftenen vil der være mulighed for stuegang ved behov.
Der er vagtskifte mellem kl. 7-7.30, 15-15.30 og 23-23.30.
På stuerne benyttes whiteboard som fælles arbejdsredskab for jer og per-sonalet. Whiteboardet er tiltænkt for at inddrage jer i barnets stuegang og vi opfordrer derfor til at I her noterer de spørgsmål I evt. har vedr. barnet.
Om torsdagen afholdes der forældrecafé i forældrekøkkenet, hvor der er mulighed for at mødes med andre forældre og tale om de emner I som
forældre har lyst til. Der vil være en sygeplejerske tilstede til at svare på spørgsmål. Se opslag i forældrekøkkenet.

Hygiejne

For at minimere risikoen for infektioner og smittespredning, er det uhyre vigtigt med god håndhygiejne. Tag ringe, ure og armbånd af, inden kontakt med barnet. Sørg for altid at vaske hænder såfremt I har synligt snavs på hænderne.
Benyt håndsprit forud for håndtering af f.eks.:

 • Mælk i mælkekøkkenet (se opslag i mælkekøkkenet)
 • Mad og drikke i afsnittets køleskabe og køkkenskabe.
 • Rent tøj og stofbleer osv.

Børn indlagt på et neonatalafsnit er meget følsomme over for uro, stærke dufte og bakterier. Vær derfor med til at holde pladsen omkring jeres barn ren og ryddelig.

 • Opbevar mad og drikke i køleskabet i forældrekøkkenet.
 • Rydde op efter jer i forældrekøkkenet
 • Der må gerne være blomster på stuerne, men ikke blomster der dufter meget kraftigt. Skift vandet ved blomsterne hver dag, der vokser mange bakterier i blomstervand og hurtigt kommer til at lugte.
 • Udskifte skraldepose på stuen efter behov. Skraldepose smides ud i den sorte sæk i skyllerummet.
 • Rydde op og rede din seng hver morgen, så stuen er klar fra morgenstunden til
 • rengøring samt dagens arbejde omkring jeres barn 
 • Skifte sengetøj mindst én gang om ugen
 • Opbevare dine ting i dit skab eller sengebord, så personalet kan finde plads til de ting, dit barn behøver til behandling og pleje og så vi sikre god hygiejne omkring dit barn
 • Sørg for, at der ikke står ting på gulvet, som man kan falde over samt at gulvet
 • kan blive vasket.
 • Vær altid påklædt på fællesarealer (inkl. sko)

Vi oplever desværre, at værdigenstande på stuerne forsvinder. Vær derfor opmærksom på at benytte det aflåselige skab på stuen og/eller skuffe i sengebord. Såfremt I har medicin medbragt hjemmefra eller får medicin udleveret under indlæggelsen, SKAL dette opbevares aflåst mens I er indlagte.

Mælkekøkken 

Der er ét mælkekøkken på afsnittet. I mælkekøkkenet er der køleskab og en fryser, hvor I kan opbevare mælk til børnene. Derudover er der på stuerne små køleskabe som udelukkende er til mælk til børnene. Der må ikke opbevares andet heri. 

Kost & Forældrekøkken

Der tilbydes mad til én forælder, når I har jeres barn indlagt. Der er mulighed for at købe ekstra mad (f.eks. til far) i kiosken ved hovedindgangen.
Maden bliver leveret op med madvognen. 
I kan opbevare lidt madvarer i køleskabet i forældrekøkkenet og varme mad i mikroovnen. Eget mad skal opbevares i en boks. Vi beder jer skrive dato og navn på jeres madvarer, og huske at tage dem med jer, ved endt indlæggelse.
I er velkommen til at tage jeres gæster med i køkkenet. Det kan være en god idé at bede dem om at tage mad med til jer, hvis I ikke selv har overskud til at lave den.

Besøg af Søskende, venner og familie

Søskende er også en vigtig del af det nye barns liv. De kan let komme til at føle sig udenfor, så vi opfordrer jer til at tage dem med herind. De må dog ikke være syge eller forkølede. I skal holde øje med dem af sikkerhedsmæssige grunde da
knapper og apparater kan være uimodståelige at røre ved.
Familie og venner er velkomne på besøg, når I har lyst, dog sådan at I tager hensyn til jeres eget barn samt de andre børn og familier på stuen.
Derfor henstiller vi til at besøgende kun kommer få ad gangen, og kun efter aftale med jer. Benyt gerne forældrekøkkenet mens I har besøgende.

Mobiltelefon, Fjernsyn og IT

Benyt disse med omtanke, da pludselige og høje lyde såsom ringetoner, tv og højlydte samtaler, kan virke stressende og forstyrrende hos små nyfødte børn. Vi henstiller til at slukke diverse elektronisk udstyr under fx amning og anden
håndtering af jeres barn. 

Min sundhedsplatform.dk

Du har som forælder mulighed for at få adgang til dit barns ”Min Sundhedsplatform”. Du kan kun få adgang til dit barns oplysninger, hvis
du har forældremyndighed over dit barn. Når dit barn fylder 15 år, vil du ikke længere have adgang til oplysningerne.
Du skal udfylde en såkaldt aftaleerklæring, som du kan får udleveret på afdelingen. Aflever den til sygeplejersken, som sørger for du får adgang

Redaktør