Velkommen til Gynækologisk Sengeafsnit G0121

Velkomst pjece til Gynækologisk sengeafdeling. Samtidig kan du finde nyttige oplysninger og svar på praktiske spørgsmål i forbindelse med din indlæggelse.

Vi vil med denne pjece byde dig og dine pårørende velkommen. Samtidig kan du finde nyttige oplysninger og svar i forbindelse med din indlæggelse. 

Afsnit G0121 er et gynækologisk sengeafsnit med 17 sengepladser. På sengeafdelingen indlægges kvinder med forskellige gynækologiske sygdomme. 

Journal og diagnose

Den første læge, du møder ved indlæggelsen, skriver din journal og stiller en diagnose eller en foreløbig diagnose udfra dine oplysninger og symptomer. 

Indlæggelsessamtalen

Indlæggelsessamtalen er en samtale mellem dig og en sygeplejerske. Sygeplejersken vil sammen med dig afdække, hvad du har brug for af sygepleje i forbindelse med din indlæggelse. 

Valg af behandling

Under hele indlæggelsen vil lægen i samråd med dig vælge, hvilke undersøgelser og behandlinger du skal tilbydes. Du har krav på information og ret til at sige nej til lægens anbefalinger. Når lægen har informeret dig grundigt, skal du give samtykke til behandlingen. Dit samtykke vil blive dokumenteret i journalen. 

Du vil få tilknyttet både en læge og en sygeplejerske som sundhedsfaglig kontaktperson. Deres opgave er at sikre sammenhæng i dit behandlingsforløb. Vi forsøger også at skabe kontinuitet i dit behandlingsforløb, ved at tilrettelægge plejen, så du så vidt muligt møder de samme sygeplejersker. 

Der er normalt stuegang om formiddagen. På stuegang kan du sammen med en læge og en sygeplejerske gøre status over din situation og planlægge det videre forløb. Det er en god idé at skrive spørgsmål ned inden stuegang. Hvis du ønsker samtale med en bestemt læge, kan du tale med sygeplejersken om det. Sygeplejersken vil ofte være til stede under samtalen. 

Det kan være en god idé, at tage en pårørende med til lægesamtale. Vi tilstræber, at lægesamtaler og stuegang foregår ugenert.

Vejledning og information

Vi vil informere dig om, hvorfor du skal have foretaget diverse prøver og undersøgelser og vejlede dig om din sygdom, behandling og levevis. Du er altid velkommen til at bede om en forklaring eller om at få noget uddybet eller gentaget.

Samtale mellem læge og pårørende

Hvis du og dine pårørende har ønske eller behov for yderligere samtale med en læge, vil sygeplejersken sørge for at planlægge det. Sygeplejersken er normalt også til stede under samtalen. Personalet har  tavshedspligt. Det betyder, at det er dig, der bestemmer, om informationer må gives videre og til hvem. Derfor skal vi have din tilladelse, hvis din familie ønsker en samtale, uden at du deltager.

Medicin

Du får udleveret medicin på aftalte tidspunkter – sædvanligvis ved måltiderne og sidst på aftenen. Hvis du selv ønsker at sørge for medicinen, skal du aftale det med plejepersonalet. Sygeplejersken vil udlevere skriftlig information, om det medicin du får ordineret på afdelingen. Du kan også selv søge information i vores ”infohjørne”, som er på gangen. 

Tager du medicin, der ikke er receptpligtig, fx håndkøbsmedicin eller naturmedicin, er det vigtigt du oplyser personalet om det, da det kan have indvirkning på din behandling.
Du får en liste over den medicin, du får med hjem. Den gennemgår vi sammen med dig, og du har også mulighed for at spørge om de ting, du evt. er i tvivl om. Hvis du får særlig medicin hjemme, bedes du medbringe dette.

Personale

Du vil primært møde sygeplejersker og læger i forbindelse med din indlæggelse. Derudover vil du også kunne møde blandt andet sekretærer, serviceassistenter og bioanalytikere.
Alle faggrupper på hospitalet er omfattet af tavshedspligt.

Studerende

Gynækologisk Sengeafsnit deltager i uddannelse af blandt andet sygeplejestuderende, jordemoderstuderende og medicinstuderende. Det betyder, at studerende kan blive tilknyttet dig under din indlæggelse. 
En studerende arbejder altid under en fagpersons ansvar.

Dine oplevelser er vigtige for os

Hvis du oplever fejl eller risiko for fejl, opfordrer vi dig eller dine pårørende til at fortælle os om det. På den måde kan vi lære af det skete og forhindre, at det sker igen. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har gode oplevelser, du vil dele.

  • Du kan tale med den ansvarlige overlæge eller din sygeplejerske 
  • Du kan tale med afdelingssygeplejersken, telefon 48 29 64 41
  • Du kan udfylde det skema, du får ved udskrivelsen og lægge det i postkassen, eller sende det til os efter udskrivelsen
  • Du kan kontakte hospitalets patientvejleder på telefon 48 29 30 24 eller mail patientkontor@regionh.dk. Patientvejlederen kan også hjælpe dig med at rette henvendelse til Patientklagenævnet og/ eller Patientforsikringen.

Aktindsigt og E- journal

Du har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i din journal. 14 dage efter din udskrivelse, kan du læse din journal på www. sundhed.dk
Du kan læse om dine rettigheder i pjecen ”Patientrettigheder”.

Udskrivningssamtale

Inden du skal hjem, afholdes en samtale om forholdsregler efter udskrivningen. 

Egen læge

Oplysninger om din sygdom bliver sendt til din egen læge efter udskrivelsen, med mindre du forud for udskrivelsen oplyser, at du ikke ønsker dette .

Praktiske oplysninger

Indlæggelsen: 
Vi vil gerne have, at du deltager i de daglige gøremål i den udstrækning, du er i stand til det. Det kan for eksempel være at hente drikkevarer, rydde op, ordne seng, ordne blomster, lægge snavset tøj til vask osv. 
Du er velkommen til at beholde dit tøj på, undtagen på operationsdagen. Husk at medbringe toiletsager, morgenkåbe, hjemmesko eller lignende. 

Udskrivelsen:
Du bedes ordne blomster samt rydde op i dit sengebord. 

Telefon

Vi opfordrer til at medbringe mobiltelefon. Vi beder dig vise hensyn til medpatienterne ved middagshvil, ved stuegang samt om natten.

Trådløst netværk

Som patient og pårørende på hospitalet, kan du få adgang til det trådløse gæstenetværk, hvis du har din egen bærbare PC med. Kontakt sygeplejersken, hvis du ønsker adgang til netværket. 

Værdigenstande

Vi beder om, at du ikke medbringer værdigenstande, så længe du er indlagt i afsnittet. Lad evt. dine pårørende tage værdigenstandene med hjem, eller bed sygeplejersken opbevare dem. Hvis sygeplejersken skal opbevare dem, skal du underskrive en blanket.

Rygning

Nordsjællands Hospital, Hillerød er røgfrit område. Hvis du har brug for det, kan du få nikotinplaster mv. under din indlæggelse. 

Hygiejne

Afsnittet har særlig fokus på hygiejne. Vi beder dig følge de anvisninger, som hænger i afsnittet. Du kan læse mere i pjecen ”Håndhygiejne”.

Besøgstid

Dine pårørende er meget velkomne. Der er fri besøgstid. 
Hvis de kommer omkring middagstid beder vi dog om, at I opholder jer i opholdsstuen, så de andre patienter på stuen har mulighed for at hvile. 

Kost, drikkevarer og mellemmåltider

Din mad bliver bestilt i køkkenent efter menuplanen, der hænger på alle stuerne. På gangen står en drikkevogn med frisk vand, varme drikke, frugt, boller eller kage, som du er velkommen til at tage. Henvend dig til personalet, hvis du har andre ønsker. Det er vigtigt at spise proteinrigt (fx kød, ost, mælkeprodukter, bønner og linser) i forbindelse med sygdom. 

Spisetider

Morgenmad ca. kl. 8.00
Frokost ca. kl. 12.30
Aftensmad ca. kl. 17.30

Faciliteter

Der er en opholdsstue udenfor selve afsnittet – den fungerer også som venterum.

TV/radio

I opholdsstuen er der TV. Der er desuden TV på de fleste af vores stuer. Vi har et enkelt transportabelt fjernsyn man kan låne. 

Tolk

Er der brug for tolk kan det aftales med personalet.

Præst

Hospitalet har en præst, som du og dine pårørende kan tale med om religiøse og alment menneskelige spørgsmål. Kontakt personalet hvis du ønsker at tale med en præst.


Venlig hilsen

Personalet på Gynækologisk Afdeling G0121
Telefon: 48 29 37 60
 

 

 

 

 

 

Redaktør