Velkommen til B1531

Information om børne- og ungeafdelingen B1531 til børn og pårørende

Kære børn og forældre
Vi byder Jer velkommen til Børne- og ungeafdelingen, afsnit B1531, som har plads til 16 børn og unge i alderen 0-17 år.
Vores opgave og interesse er, at give Jer den bedst mulige pleje, behandling, information og sørge for, at I har det godt, mens I er her. Vi arbejder tværfagligt og har derfor mulighed for at inddrage socialrådgiver, pædagog, psykolog, fysioterapeut og diætist, hvor det er relevant.

Stuegang 

Stuegang foregår oftest mellem kl. 09.00-14.00, vi kan ikke altid love et bestemt tidspunkt, men prioriterer rækkefølgen på dagen ud fra faglige hensyn. Mange gange kan vi godt aftale, at I går en lille tur eller lignende, mens I venter på stuegang. Tal med os om det. 

Stuerne 

Vi har sengestuer med plads til 1 eller 2 patienter. Det er vigtigt, at I holder  orden på stuen, bruger skabene til personlige ejendele og hjælper med at stille service, legetøj etc. på plads, da det er en forudsætning for en ordentlig rengøring.

Opholdsrum

Afsnittet har et opholdsrum, der også indeholder forældrekøkken og legehjørne. Der er en ungecafe forbeholdt de unge over 12 år, der er placeret på  nabo-afsnittet. Vi har brug for, at I hjælper til med oprydning i fællesrummene, når I har benyttet disse.

Håndhygiejne

Vi har børn med mange forskellige infektionssygdomme indlagt. For at Jeres  barn ikke smitter eller bliver smittet, er det meget vigtigt med en grundig håndhygiejne hos Jer og hos jeres barn. I skal vaske og spritte hænder oftere end derhjemme og altid hver gang i benytter køkkenet i afsnittet. 

Mad, drikke og forældremad 

Maden til de indlagte børn ankommer kl. ca. 08.00, 11.30 og 17.00. Derudover er der grødprodukter, mos, mejeriprodukter, drikkevarer og frugt tilgængeligt i forældrekøkkenet. Der tilberedes kaffe og the om morgenen.
Resten af døgnet er I velkomne til selv at tilberede det i forældrekøkkenet.
Modermælkserstatning findes i mælkekøkkenet. I må gerne, efter grundig håndhygiejne, selv hente og tilberede denne, men børn må ikke færdes i mælkekøkkenet.
De børn, der er indlagt kortvarigt, tilbyder vi sandwich, hvis de er i afsnittet, når der serveres et måltid og de ikke faster.
Der tilbydes måltider (f.eks. en sandwich) til den medindlagte forælder. Måltidet kan godt være en sandwich. Såfremt begge forældre er her, kan der, mod betaling, bestilles frokost og aftensmad i kiosken inden kl. 10.00.
Maden bringes op i afdelingen sammen med jeres barns mad.
Kiosken findes ved hospitalets hovedindgang og har åbent alle dage fra kl. 8.00-19.30 (søndag kl. 12.00-19.00).
Medbringer I madvarer hjemmefra, er der et køleskab i forældrekøkkenet, I kan opbevare det i. Madvarerne skal være markeret med dato og Jeres barns navn.
 

Internetadgang

Der hænger koder til gæstenettet på væggen overfor kontoret til medbragt PC eller mobiltelefon. Personalet har ikke mulighed for at yde support.

Forventninger til Jer, som forældre

Vi ved, at det betyder meget for Jeres barns tryghed under indlæggelsen, at mor, far eller en anden nær voksen, er der. Vi forventer derfor, at der er en voksen med under hele indlæggelsen. Der er på alle stuer plads til en
overnattende forælder.  Barnet må meget gerne bruge eget tøj under indlæggelsen og have eget legetøj med.

Besøg

Vi har ingen faste besøgstider. Alle er velkomne, når blot de er raske og ikke har været udsat for smitte af børnesygdomme i tiden op til besøget. Tag hensyn, specielt om aftenen.

Rygning

Nordsjællands Hospital er røgfrit område. Der må kun ryges uden for hospitalets grund. Hvis dette giver problemer for dig, så bed personalet om nikotin-tyggegummi eller plaster. Der findes rygekupé ude foran hovedindgangen. 

Sikkerhed og medicin på stuerne

Vi gør meget for at børnesikre afsnittet, men I skal stadig holde øje med Jeres barn, når det færdes i afsnittet. Vinduerne er børnesikrede og I må aldrig koble dette fra. Medbragt medicin skal altid være låst inde i skabet på Jeres stue.

Værdigenstande

Der sker desværre tyveri på hospitalet. Pas godt på jeres værdigenstande. Hospitalet erstatter ikke stjålne værdigenstande. 

Kontakt

Afdelingens telefonnummer er 48 29 43 90. 
Da vi har tavshedspligt giver vi kun oplysninger om barnet til forældrene. I er altid velkomne til at spørge, hvis I er i tvivl om noget.

Tilbagemelding til os

På gangen ved kontoret hænger en Ipad til feedback, som I meget gerne må benytte til "ris og ros".

Redaktør