Velkommen til B0632

Information om sengeafsnit B0632 på Børne- og ungeafdelingen

Kære forældre

Velkommen til Børne- og ungeafdelingen B0632, som har plads til 16 medicinske og kirurgiske børn og unge op til 17 år.

Personalet

Vi er læger og sygeplejersker på afdelingen, men vi arbejder tværfagligt og har derfor mulighed for at inddrage psykolog, pædagog, socialrådgiver, fysioterapeut eller diætist, hvor det er relevant. I vores skranke bliver du mødt af vores sekretærer.

Stuegang

Der er daglig stuegang med en læge og sygeplejerske. Stuegang foregår oftest mellem kl. 9.30-14.00, og bliver prioriteret på dagen ud fra et fagligt hensyn. Om aftenen og i weekenden er der stuegang efter behov. 

Kontakt

Afdelingens tlf. nr. er 4829 4335 eller 4829 4323.
Da vi har tavshedspligt, giver vi kun oplysninger om barnet til indehaver af forældremyndighed. 

Rygning

Nordsjællands Hospital er et røgfrit område, både inde og ude.

Håndhygiejne

Det er vigtigt med god håndhygiejne for både Jeres barn og Jer. For at undgå smitte er det vigtigt, at vaske hænder hyppigt. Husk altid at spritte hænder før I henter Jeres barns mad.

Forventninger til Jer som forældre

Under Jeres barns indlæggelse skal mor, far eller værge være til stede af hensyn til barnets tryghed. Der er på alle stuer plads til en overnattende forælder.
Vi har sengestuer med plads til en eller to patienter, og det er derfor vigtigt, at I bruger skabene på stuen til personlige ejendele.
Pas godt på Jeres værdigenstande. Hospitalet erstatter ikke stjålne  værdigenstande.
Hold gerne orden på stuen, og sørg for at legetøj bliver sat tilbage på plads, samt at brugt service kommer i den urene madvogn.
Lov aldrig Jeres barn mere end I kan holde. Stil spørgsmål hvis I er i tvivl om noget. Skriv evt. Jeres spørgsmål ned, så I ikke glemmer dem. 

Sikkerhed og medicin på stuen 

Vi gør meget for at børnesikre afdelingen, men det er stadigv vigtigt, at I holder øje med Jeres barn. Der er børnesikring på vinduerne, og I må ikke koble dem af.
Medbragt medicin skal låses inde i skabet på stuen eller i medicinrummet. 

Opholdsrum

På afdelingen er der et opholdsrum, der også indeholder forældrekøkken og legehjørne. Unge kan benytte Ungecaféen, som ligger ved siden af  opholdsrummet.

Mad, drikke og forældremad

Der kommer mad til indlagte børn kl. ca. 7.30, 11.30 og 17.00. Der er  morgenmad til den medindlagte forælder. Derudover er det muligt, at
bestille forældremad mod betaling i kiosken inden kl. 10.00.
Hvis Jeres barn har allergi eller er småtspisende, så er det muligt at bestille særlig kost. I forældrekøkkenet i opholdsrummet er der grødprodukter,
mos, mejeriprodukter, drikkevarer og frugt tilgængeligt. Her finder I også et forældrekøleskab, som I kan benytte; husk at sætte navn og dato på den medbragte mad. I opholdsrummet kan I forældre lave the og kaffe.

Telefon, fjernsyn, DVD og internet 

I må gerne bruge Jeres mobiltelefoner i afdelingen. Det er muligt at gå på hospitalets wifi ved brug af en kode, som I finder i pjeceholderen på
gangen.
Der er fjernsyn og DVD-afspiller/Playstation på alle sengestuerne og i opholdsrum. Vi har film og spil til udlån. Vi beder jer slukke for fjernsynet,
når der er stuegang og/eller samtaler med jer og jeres barn.

Besøg

Vi har ingen faste besøgstider. Alle besøgende er velkomne, når blot de er raske og ikke har været udsat for smitte. Det er bedst med få besøgende ad gangen. Hvis der ligger flere børn/unge på samme stue, beder vi Jer om at tage hensyn - specielt om aftenen.

Med venlig hilsen
Personalet på afsnit B0632

 

Redaktør