Væksthormontest

Information om væksthormontest til børn og unge, der lider af væksthormonmangel

Navn: ______________________________________________________

Du/I skal møde til test på Børne- og ungeafdelingen, afsnit B1521.

Dato: ________________________    Mødetid: ____________________

Jeres barn skal have udført en af følgende test:

___  Arginintest (Husk at møde fastende)

___  Arginin-GRNH-test (Husk af møde fastende)

___  Clonidintest (Husk at møde fastende)

Formålet med undersøgelsen er, at diagnosticere om dit barn lider af vækst-hormonmangel. 
Væksthormon dannes i hypofysen i varierende mængde døgnet igennem og mest om natten. Koncentrationen af væksthormon i blodet varierer derfor meget, afhængigt af hvornår prøven tages. Man kan derfor ikke bedømme hypofysens evne til at producere væksthormon ved en enkelt blodprøve. Det er derfor nødvendigt, at udføre en såkaldt stimulationsundersøgelse, hvor man med medicin stimulerer hypofysen til at frigøre væksthormon og herefter tager flere blodprøver på forskellige tidspunkter. 

Hvordan foregår undersøgelsen?

Arginintest og Arginin-GHRH-test

Inden undersøgelsen lægges der et drop (et lille plastikrør i en blodåre) i armen. Droppet vil blive brugt dels til blodprøvetagning, dels til den medicin, der skal stimulere hypofysen. Man kan i de fleste tilfælde nøjes med ét enkelt stik.

Vi starter med at tage en blodprøve gennem droppet. Herefter løber medicinen, Arginin, gennem droppet i 30 minutter. Når medicinen er givet, tager vi blodprøver igen. Herefter tager vi blodprøver hver halve time de næste 2 timer. 
Testen varer i alt ca. 3 timer. 
Efter testen skal barnet spise og drikke, før I må forlade afdelingen. Medbring derfor noget mad og drikke til efter undersøgelsen.

Viser testen ikke et tilfredsstillende resultat, kan der blive tale om at supplere med en Clonidintest. 

Bivirkninger:
Der kan i enkelte tilfælde forekomme kortvarig kvalme efter Arginininfusionen.

Hvis man allerede er i væksthormonbehandling, og testen laves for at undersøge om behandlingen skal fortsætte eller kan stoppes, skal der holdes pause med væksthormon i mindst 2 uger inden testen. 

Clonidintest

Clonidintesten udføres som en supplerende test til Arginintesten, hvis denne ikke giver klare resultater.

Inden undersøgelsen lægges der et drop (et lille plastikrør) i en blodåre i armen. Droppet vil blive brugt til blodprøvetagning. Man kan i de fleste tilfælde nøjes med ét enkelt stik.
Vi starter med at tage en blodprøve gennem droppet hver halve time, i alt 6 gange. 
Testen varer i alt ca. 3 timer.
Efter testen skal barnet spise og drikke, før I må forlade afdelingen. Medbring derfor noget mad og drikke til efter undersøgelsen. 

Bivirkninger
Der kan opstå nogen døsighed efter testen, da Clonidin har en blodsukker- og blodtrykssænkende effekt. Vi måler derfor blodsukker og blodtryk hver halve time. Testen afbrydes, hvis blodsukkeret falder til under 2,5. 
Døsigheden kan i nogle tilfælde vare resten af dagen. 

Forberedelse

Da væksthormonproduktionen påvirkes af blodsukkeret, er det nødvendigt, at faste og tørste fra midnat dagen før, og til testen er færdig. Lidt vand er dog tilladt.  

Tryllecreme

Hvis dit barn skal have lokalbedøvende creme på (EMLA/tryllecreme), skal det sættes på hjemmefra 1 time før jeres mødetid i afdelingen.
Huden som skal bedøves, skal være ren og tør. Anbring plastret på huden i begge albuebøjninger. Sørg for, at det kommer i god kontakt med huden. 
EMLA kan købes i håndkøb på apoteket. 

Barnet skal være rask, når testen udføres. Hvis der er feber eller stærk forkølelse, udsættes testen til senere. Det kan være en god ide, at medbringe bøger, Ipad eller lignende til beskæftigelse under testen. 

Svar på testen

Den dag, hvor det er blevet besluttet, at barnet skal have lavet en test, får størsteparten også aftalt en ny tid til forklaring/svar på testen hos lægen, enten telefonisk eller ved fysisk fremmøde i ambulatoriet.
I kan forvente svar på testen efter ca. 4 uger. Skulle testen afvige fra de normale værdier kontakter lægen jer så snart svaret foreligger. 

Redaktør