Ultralydsskanninger i graviditeten

Alle gravide tilbydes en ultralydsskanning i graviditetsuge 11-14 og igen i uge 18-21.

Kort om skanningerne

Alle gravide tilbydes to ultralydsskanninger i graviditeten: 1. trimesterskanning og 2. trimesterskanning. Det er din egen læge, der ved 1. graviditetsundersøgelse informerer dig/jer om formålet med skanningerne, og du/I bestemmer herefter, om du/I vil tage imod tilbuddet. 
Du bliver som regel skannet udvendigt på maven til begge skanninger, og det er uden risiko for dig og barnet.

Du skal forvente at være på hospitalet i cirka 1 time ved begge skanninger, men der kan opstå ventetid, som forlænger opholdet.

Tidsbestilling til skanningerne

Hvis du vælger at tage imod tilbuddet om 1. trimesterskanning, skal du selv sørge for at bestille en tid online via vores hjemmeside. Hvis du har brug for en tolk ved undersøgelsen, kan du dog ikke bestille tid online, men skal i stedet kontakte Ambulatorium for Gravide.

Tid til 2. trimesterskanningen bliver booket i forbindelse med, at du kommer til din 1. trimesterskanning. Hvis du ikke får en tid med hjem efter skanningen, skal du selv kontakte Ambulatorium for Gravide. Se telefonnummeret under kontaktoplysningerne.

1. trimesterskanning

Den første skanning tilbydes i graviditetsuge 11-14 og kaldes for 1. trimesterskanning. Her undersøger vi:

 • om der er liv
 • om der er ét eller flere fostre
 • hvor langt du er i graviditeten
 • om fosteret ser normalt ud svarende til graviditetslængden.

Det er også ved denne skanning, at vi fastsætter datoen for forventet fødsel.

Hvis du/I ønsker at vide sandsynligheden for en genetisk afvigelse hos fosteret, måler vi også fosterets nakkefold. Sandsynligheden kan herefter beregnes ud fra nakkefoldens størrelse, din alder og en blodprøve (doubletesten), som tages af din egen læge eller undtagelsesvis på hospitalet i forbindelse med 1. trimesterskanningen. En genetisk afvigelse kan betyde, at barnet fødes med mentale eller fysiske handicap og ikke udvikler sig normalt. 

2. trimesterskanning

Anden skanning tilbydes i graviditetsuge 18-21 og kaldes 2. trimesterskanning eller gennemskanning. På det tidspunkt undersøger vi:

 • fosterets organer (nyrer, hjerte, lunger m.v.)
 • moderkagens placering i livmoderen
 • om fosteret vokser, som det skal.

Skanningen kan også vise, om fosteret har tegn på:

 • en genetisk afvigelse
 • misdannelser, fx hjertefejl.

Vigtig forberedelse

Få taget en blodprøve inden 1. trimesterskanningen

Hvis du/I ønsker at få undersøgt sandsynligheden for, om fosteret har en genetisk afvigelse, skal du have taget en blodprøve (doubletesten) hos din egen læge i forbindelse med 1. graviditetsundersøgelse. Når blodprøven er taget forud for skanningen, får du/I besked om sandsynligheden for genetisk afvigelse til 1. trimesterskanningen.

Har du ikke fået taget blodprøven hos din egen læge, kan vi undtagelsesvis tage den samme dag som skanningen. Men da det tager nogle dage at få svar på blodprøven, kan vi først give dig/jer svar på sandsynligheden for en genetisk afvigelse nogle dage senere via digital post.

Du kan tidligst få taget blodprøven fra 8 fulde graviditetsuger til og med graviditetsuge 14.

Tag én voksen ledsager med

Du er velkommen til at have én voksen ledsager med. Skanninger kræver ro og koncentration, så vi anbefaler, at du ikke tager børn med. Det gælder også, hvis dine børn er syge, og du har pasningsproblemer. Du er i så fald velkommen til at ringe og få en ny tid.

På hospitalet 

Der kan være flere personer til stede

Der kan være flere sundhedsfaglige personer til stede, når du bliver skannet. Det kan være personer under uddannelse, og vi kan også have behov for at være flere til at vurdere skanningsbillederne.

Skanningerne

Ved både 1. og 2. trimesterskanningen ligger du på ryggen. Vi fører et ultralydshoved hen over huden, så vi kan se billeder af fosteret, moderkagen og fostervandet på en skærm. I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at gøre undersøgelsen færdig på grund af måden, som fosteret ligger på. Vi beder dig så eventuelt om at komme igen senere på dagen eller en anden dag.
Nogle gange kan det være nødvendigt at skanne indvendigt gennem skeden.

Svar på skanningerne

Du/I får svar på begge skanninger med det samme.

Hvis du/I til 1. trimesterskanningen ønsker at få beregnet sandsynligheden for, at fosteret har en genetisk afvigelse, får du/I at vide, om der er lav eller øget sandsynlighed:

 • Lav sandsynlighed: 95 % af gravide har lav sandsynlighed for en genetisk afvigelse.
 • Øget sandsynlighed: Selvom der er øget sandsynlighed for en genetisk afvigelse, er det stadig mest sandsynligt, at fosteret har normale kromosomer.

Yderligere undersøgelser

Hvis vi ved en af skanningerne finder øget sandsynlighed for en genetisk afvigelse, eller hvis en skanning giver mistanke om en misdannelse, bliver du/I tilbudt flere undersøgelser. Det kan fx være en blodprøvetest, en moderkage- eller fostervandsprøve eller ekstra skanninger.

Undersøgelserne kan vise, at fosteret måske fejler noget, uden at vi kan sige det med sikkerhed. Du/I kan derfor blive stillet overfor svære overvejelser og vanskelige valg. Det er dig/jer, der afgør, hvad der skal ske, hvis undersøgelserne tyder på, at noget er unormalt. Vi fortæller om, hvilke muligheder der er i den konkrete situation. Vi respekterer og støtter dit/jeres valg.

De fleste børn, der har normale skanninger, fødes raske. Dog vil få børn være syge, selvom undersøgelserne har været normale, da det ikke er alle sygdomme, der kan ses ved ultralydsskanning.

Du/I bliver tilbudt mere information og vejledning

Hvis undersøgelserne viser noget unormalt, bliver du/I tilbudt mere information og vejledning på hospitalet. Vi taler om, hvad det betyder at få et barn med den sygdom eller det handicap, som barnet vil blive født med. Du/I kan også få mere information om mulighederne efter fødslen.

Du/I kan tale med en socialrådgiver i kommunen om, hvilken hjælp og støtte du/I kan få, når barnet er født.

Vi kan sætte dig/jer i kontakt med andre forældre med børn, der har samme sygdom eller handicap, eller relevante organisationer, der kan tilbyde yderligere information.

Få mere viden

Redaktør