Stillingtagen til genoplivning

Denne information er til dig, der har en kronisk eller uhelbredelig kræftsygdom. Formålet med informationen er, at skabe åbenhed om et emne, der kan være svært at tale om, samt give dig viden om dine rettigheder inden for dette område.

Denne information er til dig, der har en kronisk eller uhelbredelig kræftsygdom. Vores formål med informationen er, at skabe åbenhed om et emne, der kan være svært at tale om, samt give dig viden om dine rettigheder inden for dette område.

Hvorfor tage stilling?

I et forløb med uhelbredelig kræftsygdom kan der opstå situationer, hvor patienten er så dårlig og sygdommen så fremskreden, at livsudsigterne ved genoplivning er meget beskedne. 
På et sådant tidspunkt kan det være en god idé at tale med lægen og/eller sygeplejersken om, hvorvidt der skal ydes forsøg på genoplivning, hvis der skulle opstå hjertestop. Samtalen er ikke mindst vigtig for at undgå, at der ydes forsøg på genoplivning mod patientens eget ønske.

Med denne information ønsker vi at forberede dig på, at en sådan samtale måske en dag kan blive aktuel for dig. Lægen kan tage initiativ til denne samtale, men du kan også selv gøre det. Du er velkommen til at tage en pårørende med.

Rettigheder og forpligtelser

Alle patienter har ret til at fravælge behandling, herunder forsøg på genoplivning i tilfælde af hjertestop. 

Kun speciallægen kan træffe beslutning om at undlade forsøg på genoplivning. Lægen vurderer, om mulighederne for videre meningsfuld behandling eller patientens livsudsigter efterfølgende vil være så beskedne, at det vil være uetisk at forsøge genoplivning. Lægen har pligt til at informere patienten om denne beslutning. 

Patienten har dog også ret til at frasige sig denne information. Det kræver blot, at man informerer personalet om det.

Hvis sygdomssituationen ændrer sig?

Et forløb med uhelbredelig kræftsygdom kan være meget svingende. Heldigvis oplever vi ofte, at mange patienter efter en dårlig periode får en god periode igen. 
Ved hver indlæggelse skønner din speciallæge, om der er indikation for genoplivning. Ligeledes kan en beslutning, hvor patienten har frabedt sig forsøg på genoplivning, til hver en tid laves om, hvis lægen også skønner, at sygdommen er så meget under kontrol, at genoplivning ikke vil være udsigtsløs. 

Hvor kan jeg søge mere information?

Ønsker om fravalg af behandling kan nedfældes i et såkaldt livstestamente, hvis du skulle komme i en situation, hvor du ikke længere selv kan give udtryk for dine ønsker. Du kan spørge efter vores folder herom eller få informationen via internettet på www. sundhed.dk/borger/patientrettigheder/ livstestamente/

Det kan være en god ide at fortælle dine nærmeste pårørende om et eventuelt livstestamente og om de samtaler, du har haft med lægen, så de kender din holdning og de beslutninger, der er taget.


Med venlig hilsen

Personalet på Gynækologisk Afdeling

Redaktør