Positiv direkte antiglobulintest

Dit/jeres barn har efter fødslen fået taget en blodprøve, der kan vise, om der er overført blodtypeantistoffer til barnets blod.

Baggrund

Jeres barn har lige efter fødslen fået taget en blodprøve til en direkte  antiglobulin test. Prøven er taget fra blodet i navlesnoren.  Testen kan vise, om der er overført blodtypeantistoffer fra moderen til barnets blod. Dette sker ofte, når en kvinde med blodtype 0 får et barn med blodtype A eller B.

Hvad betyder det, at testen er positiv?

Som regel har det ingen betydning. Barnet kan udvikle lidt gulsot, hvilket viser sig ved en gulfarvning af huden. Gulsoten skyldes, at moderens antistoffer har sat sig på nogle af barnets røde blodlegemer, som derefter kan blive ødelagt. De ødelagte røde blodlegemer nedbrydes i leveren, og der dannes et gult farvestof kaldet bilirubin. Da leveren hos nyfødte ikke er fuldt udviklet, kan kroppen ikke udskille bilirubinen hurtigt nok, og barnet udvikler gulsot. Dette ses som en gulfarvning af huden. 

I sjældne tilfælde vil en stor andel af barnets røde blodlegemer blive ødelagt, og barnet vil derved udvikle en hurtig gulsot og en lav blodprocent. 

Hvis testen er positiv, skal du som mor undersøges for tilstedeværelsen af antistoffer i blodet, for derved at kende typen af antistoffer og deres aggressivitet.

Hvad skal der gøres?

I det første døgn efter fødslen tager vi en blodprøve på barnet ca. hver 6. time, for at måle koncentrationen af bilirubin og kontrollere blodprocenten. De fleste vil have en meget lille stigning i bilirubin, og man skal blot være opmærksom på gulfarvningen af huden i de følgende døgn. Denne observation kan I som forældre også selv foretage. Sygeplejerskerne vil vejlede jer i, hvordan I skal holde øje med gulfarvningen. Hvis der måles en hurtig stigning af bilirubin, kan det blive nødvendigt at give barnet lysbehandling i nogle dage. Dette gøres i samarbejde med en børnelæge. Lyset nedbryder bilirubinen, så det nemmere udskilles med urinen og afføringen.

Spørgsmål?

Hvis der er noget, I er usikre på, skal I endelig spørge personalet.  

Redaktør