Passiv rygning

Information om, hvordan rygning påvirker børn.

Vidste du at 

Tobaksrøg indeholder over 4000 kemiske stoffer, bl.a. nikotin, tjære, kulilte, kviksølv og bly.
Passiv rygning er ofte årsag til luftvejssygdomme og infektionssygdomme hos børn. Hos børn som udsættes for passiv rygning , udskilles der nikotin i urinen.
Når der ryges i et rum sætter stoffer fra røgen sig på overflader og vægge, møbler osv. hvorfra de frigives til luften og forurener længe efter at rygningen er ophørt. Tobaksrøg spreder sig fra rum til rum. 
Forældres rygning øger risikoen for at dit barn selv begynder at ryge som ung.
Børn tænker over voksnes rygning og det bekymrer dem.

Små børn er særlig sårbare over for passiv rygning, da deres luftveje, lunger og andre organer ikke er færdigudviklet. Derfor er deres forsvarssystem mod kemiske stoffer anderledes end hos voksne.
Partiklerne og stofferne fra røgen bliver sammen med luften trukket ned i luftrøret, og videre ned i de mange mindre forgrenede luftrør.
De tilbringer desuden mange timer indendørs, leger på gulvet og undersøger ting ved at putte dem i munden. Dermed kommer de i meget nær kontakt med de partikler som sidder på overflader, legetøj, mm. Spædbørn og småbørn kan ikke selv bevæge sig væk fra røgen, og de kan ikke selv sige fra over for røgen, derfor er det dit ansvar at sørge for at børn ikke udsættes for de farlige stoffer og partikler fra røgen.

Børn udsat for passiv rygning har øget risiko for 

Nedsat lungefunktion, udvikling og forværring af astma, luftvejsinfektioner, mellem- ørebetændelse, vuggedød.

Gør dit barns omgivelser røgfri.

Det er vigtigt, når du ryger, at du ikke udsætter dit barn for passiv rygning. Beskyt dit barn, så det trygt kan trække vejret indenfor uden at indånde
sundhedsskadelige og sygdomsfremkaldende stoffer. Beskyt også dit barn mod røg udenfor.

Har du svært ved ikke at ryge, når du er sammen med dit barn, er der hjælp at hente i nikotin erstatninger så som

Tyggegummi, inhalator, resoriblet, sugetablet, mundspray, næsespray, plaster.
Det bedste du kan gøre for dig selv og dit barn er at holde helt om med at ryge!!
Du kan få hjælp til rygestop. Spørg personalet på afdelingen, vi kan henvise til rygestopvejleder på afdelingen eller en rygestopkonsulent i din kommune.

Se endvidere mere på:
www.cancer.dk/tobak
www.rygestopbasen.dk

Redaktør