Nyrefunktion - undersøgelse - børn 10-15 år - (Clearance)

Ved en undersøgelse af nyrerne lægges en plastikkanyle i armen. Der tages en blodprøve og der gives en indsprøjtning i plastikkanylen.

Du har fået en tid til en nyrefunktionsundersøgelse.
Det er vigtigt, at du læser denne vejledning igennem sammen med dine forældre.
Vejledningen indeholder information om, hvad du skal gøre inden undersøgelsen, og hvordan undersøgelsen foregår.

Vigtig information inden undersøgelsen til dine forældre

Der anvendes radioaktivt sporstof ved denne undersøgelse. For at undgå 
unødig bestråling af pårørende anbefaler vi, at der ikke kommer søskende eller 
gravide med ved undersøgelsen.

Hvorfor skal du have lavet denne undersøgelse?

Du skal have lavet undersøgelsen for at se, hvordan dine nyrer fungerer. Det 
kaldes en clearance.

Hvad skal du gøre inden undersøgelsen?

Vi skal lægge en tynd plastikkanyle i armen for at give en indsprøjtning og tage blodprøver.
Hvis du gerne vil bedøves på huden, der hvor vi skal stikke dig, kan I købe hudbedøvende creme, EMLA-creme, på apoteket. Cremen smøres på huden i begge albuebøjninger, samme sted som ved en blodprøve. Cremen skal smøres på ca. 1 time inden undersøgelsen.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du får lagt en plastikkanyle i armen. Først tager vi en blodprøve, og bagefter 
sprøjter vi lidt radioaktivt sporstof ind igennem plastikkanylen. Det mærker du 
ikke noget til.

I de næste 3 timer får du taget flere blodprøver igennem plastikkanylen.

Du må gerne have dine forældre med til undersøgelsen.

Hvor lang tid varer undersøgelsen? 

Hele undersøgelsen tager 3 timer.

Hvordan får du svar på undersøgelsen?

Du får svaret ved førstkommende ambulante kontrol på børneafdelingen.

Redaktør