Lymfekar - undersøgelse (lymfekarskintigrafi)

Ved en lymfekarskinigrafi bliver lymfekarrene i arme eller ben undersøgt. Undersøgelsen er en skintigrafi, som er en skanning med radioaktivt sporstof.

Kort om undersøgelsen

Du skal have undersøgt dine lymfekar i armene eller benene ved en skintigrafi. En skintigrafi er en skanning, hvor vi bruger radioaktivt sporstof. Sporstoffet gør lymfekarrene synlige på skanningsbillederne, så vi kan se, om dine lymfekar fungerer, som de skal.

Du skal forvente, at undersøgelsen varer cirka 3 timer.

Vigtig forberedelse

Fjern forbinding, og lav selv aftale om ny forbinding

Hvis du har forbinding på, skal du fjerne den aftenen inden undersøgelsen. Du skal selv arrangere med din hjemmesygeplejerske eller sårafdelingen, at du kan få sat en ny forbinding på efter undersøgelsen, hvis du har brug for det.

Kontakt os, hvis du er gravid eller ammer

Hvis du er eller kan være gravid, eller hvis du ammer, er der særlige forholdsregler. Du skal derfor kontakte os inden undersøgelsen.

Tag din medicin, som du plejer

Op til undersøgelsen kan du tage din medicin, som du plejer.

Fjern bælter, smykker med mere inden undersøgelsen

Du vil blive bedt om at fjerne smykker og eventuelt nogle typer af tøj fra det område, der skal skannes, fordi det forstyrrer skanningen. Tag gerne dine smykker af hjemmefra.

På hospitalet 

Undersøgelsen

Vi sprøjter sporstof ind i huden mellem dine tæer eller fingre. Alt efter, hvor du skal undersøges, skal du enten vippe med fødderne i 5 minutter for at få sporstoffet til at fordele sig til lymfesystemet eller klemme om en bold i 5-10 minutter. Du ligger ned, mens vi skanner dig.

Skanningen varer cirka 30 minutter.

Efter den første skanning skal du ud at gå i cirka 1 time, hvis vi undersøger dine ben, eller blive ved med at klemme om bolden i en time, hvis vi undersøger dine arme.

Efter 2 timer skanner vi dig igen en eller flere gange.

Hjemme igen

Sporstoffet giver ingen bivirkninger

Der er ingen bivirkninger ved sporstoffet, og det udskilles hurtigt fra kroppen.

Svar på undersøgelsen

Du får svar fra den læge eller afdeling, der har henvist dig til undersøgelsen.

Få mere viden

Få mere viden

Du kan få mere viden om undersøgelser med radioaktive sporstoffer på www.patienthåndbogen.dk. Søg på ’Nuklearmedicinske undersøgelser og risiko’.

Redaktør