Insulinhypoglycæmi test

Insulinhypoglycæmitest. Ved mangel på væksthormon/kortisol, skal denne test udføres. Info om forberedelse, hvor man skal møde og hvad sker efter testen.

Formålet med testen er at stresse kroppen ved at sænke blodsukkeret, sådan at der produceres både mere væksthormon og mere binyrebarkhormon (kortisol). Testens resultat vil vise, om du kan producere nok af begge typer hormoner. Herunder kan du læse om, hvordan testen foregår.

Med mangel på væksthormon eller kortisol (ved nedsat binyrebarkfunktion) menes, at disse hormoner enten mangler helt eller delvist. Det kan give en række symptomer, f.eks. træthed, almen utilpashed, ondt i musklerne og vækstforstyrrelser.

Forberedelse

Du skal have foretaget et EKG (en måling af hjertets aktivitet) senest et par dage forud for testen. Dette bestilles af lægen i ambulatoriet og aftales med dig.

Hvis du har nogen af nedenstående sygdomme, er det meget vigtigt, at du oplyser det til lægen:

  • Nedsat blodforsyning til hjertet (iskæmisk hjertesygdom)
  • Nedsat blodforsyning til hjernen (iskæmisk hjernesygdom)
  • Epilepsi

Du skal faste fra midnat, men du må gerne drikke vand - også under testforløbet. Medbring din morgenmedicin, så du kan få den efter testen.

Testen varer ca. 3 timer, men du skal sætte hele dagen af til det. Det kan være en god idé at have en aftale med nogen, der kan køre dig hjem, da du kan være meget træt efterfølgende.

Medbring læsestof til evt. ventetid og en tør T-shirt, undertrøje eller lignende, da du kan komme til at svede en del.

Sådan foregår testen

Du skal møde i Endokrinologisk Ambulatorium kl. 8.00.

Du vil blive vejet, få målt blodtryk og anlagt en kanyle (et lille plastikrør kaldet venflon) i en blodåre i armen. Herefter skal du holde dig i ro.

Det er en god ide at oplyse, hvis du ikke har det så godt med at blive stukket.

Der vil under hele testen løbende blive taget blodprøver gennem den anlagte kanyle.

Ca. kl. 9.00 får du indsprøjtet en nøje udregnet mængde insulin af lægen. Herefter bliver der løbende taget blodprøver, og dit blodsukker bliver hyppigt målt af test-sygeplejersken, som også nøje observerer din almene tilstand under hele forløbet.

Når du får lavt blodsukker, kan du få symptomer i form af sved, træthed, rysten og koncentrationsbesvær. I perioden hvor dit blodsukker er for lavt, vil der være 2 sygeplejersker på test-stuen. Dette vil vare i ca. 30-45 minutter.

I ganske få tilfælde kan det være nødvendigt at starte forfra med insulin-indsprøjtningen, og dermed også testforløbet, hvis dit blodsukker ikke kommer langt nok ned første gang, eller hvis symptomerne på lavt blodsukker udebliver.

Efter testen

Når testen er overstået, får du serveret æblejuice og en madpakke. Når du har spist, skal du hvile dig under observation i 2 timer. Her vil du formentlig have meget brug for at sove.

OBS! Da du under testen får tømt dine sukkerdepoter, skal du undlade hård fysisk aktivitet det efterfølgende døgn.

Svar på testen

Du vil få svar på testen ved førstkommende lægekonsultation, hvis ikke andet er aftalt.

Har du spørgsmål vedr. testen, er du meget velkommen til at kontakte sygeplejerskerne i ambulatoriet.

Med venlig hilsen

Endokrinologisk Ambulatorium

Redaktør