​​​

Endokrinologisk Ambulatorium - Hillerød

Endokrinologisk Ambulatorium har tre forskellige klinikker

  • Afsnit 0652, Nordsjællands Hospital - Hillerød. I Afsnit 0652 behandles typisk type 1 diabetes, osteopo​rose og kalkrelaterede sygdomme,

  • Ambulatoriehuset, Nordsjællands hospital - ​Hillerød . I Ambulatoriehuset behandles primært type 2 diabetes, og ​vi møder patienter til deres første udrednings-konsultation. I Ambulatoriehuset har vi et tæt samarbejde med hjerte- og nyrelæger

  • Helsingør Sundhedshus. I Sundhedshuset i Helsingør ses patienter med primært type 2 diabetes til sygeplejerske-kontrol

Vi afholder konsultationer, udleverer medicin til specielle patientgrupper, oplærer patienter i selv at tage medicin (fx injektioner), foretager infusion af lægemidler, foretager fotos af øjenbaggrunden i forbindelse med screening for diabetesrelateret øjensygdom, foretager fodterapeutiske undersøgelser og behandlinger. Det er også i vores ambulatorium at vores endokrinologiske forskere og forskningslaboratorium har plads. 

Vi er begyndt at omlægge en del af vores konsultationer til telefon- og video-konsultationer. 

​​Ring til os

Telefon: 48 29 48 12
Telefontid: kl. 08.00 – 15.00, alle hverdage

Kontakt os, hvis du vil ændre eller aflyse din aftale

Har du ikke mulighed for at komme, vil det være en stor hjælp, hvis du melder afbud til os på telefon. Se dit indkaldelsesbrev for kontaktoplysninger.​

Skriv til os

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os via en sikker forbindelse. Redaktør