Insulin ved pumpesvigt

info til patienter med pumpesvigt eller perioder hvor de ikke skal bruge pumpen; fremgangsmåder og eksempler på udregninger, som sikrer, at patienten ved hvor mange enheder insulin der skal tages.

Husk altid at have dine nyeste pumpeindstillinger ved hånden.

1. Hvis du kun har hurtigt virkende insulin - eller du kan få en ny pumpe indenfor 2-3 dage:

Her er det nødvendigt for dig at tage hurtigt virkende insulin minimum hver 4. time med pen/sprøjte:

  • Som erstatning for den basalrate, du ”mister” de næste 4 timer.
  • Til korrektion af evt. højt BS (anvend insulinfølsomhed for det tidsrum).
  • Til de kulhydrater du evt. vil spise (anvend kulhydrat-ratio for det tidsrum)

Det er måske lettest at tage insulin, så du kun skal op én gang om natten og flest gange sammen med måltider, det kunne f.eks. være kl. ca. 08, 12, 16, 20, 24 og 04.

Eksempel på hvordan din basalrate erstattes med hurtigt virkende insulin. Husk du kun kan tage hele enheder, så du bliver ofte nødt til at runde ned eller op.

Hvis din basalrate er:

Kl. 00 – 03: 0,7 enheder/time.

Kl. 03 – 07: 1,1 enheder/time.

Kl. 07 – 24: 1,0 enheder/ time.

Beregner du det således:

Ca. kl. 00: det antal enheder basalraten ville have givet mellem kl. 00 og 04 0,7+0,7+0,7+1,1 =3,2 enheder- tag 3 enheder

Ca. kl. 04: det antal enheder basalraten ville have givet mellem kl. 04 og 08 1,1+1,1+1,1+1,0 = 4,3 enheder- tag 4 enheder

Ca. kl. 08: det antal enheder basalraten ville have givet mellem kl. 08 og 12 1,0+1,0+1,0+1,0= 4,0 enheder- tag 4 enheder

Ca. kl.12: det antal enheder basalraten ville have givet mellem kl. 12 og 16 1,0+1,0+1,0+1,0= 4,0 enheder- tag 4 enheder

Ca. kl. 16: det antal enheder basalraten ville have givet mellem kl. 16 og 20 1,0+1,0+1,0+1,0= 4,0 enheder- tag 4 enheder

Ca. kl. 20: det antal enheder basalraten ville have givet mellem kl. 20 og 24 1,0+1,0+1,0+1,0= 4,0 enheder- tag 4 enheder

Ved alle tidspunkter lægges ovenstående sammen med korrektions- eller måltidsbolus.

2. Hvis du både har hurtigt virkende og langsomt virkende insulin, og en ny pumpe først kan skaffes senere end 48 timer, kan du i stedet bruge hurtigt og langsomt virkende insulin:

Basalinsulin kan du erstatte med langsomt virkende insulin (Levemir eller Lantus) kl. ca. 8 og ca. 20. 

Enten kan du aflæse din totale basalrate på ét døgn i pumpens basalrateindstillinger (Altså ikke din totale døgndosis af insulin). Halvdelen af denne dosis skal du tage om morgenen, den anden halvdel om aftenen.

Eksempel hvor din aflæste totale basalrate på ét døgn skiftes til langsomt virkende insulin: Du aflæser din totale basalrate på 1 døgn i basalrateindstillingerne i pumpen, f.eks. 24,1 enheder

24 enheder: 2 injektioner = 12 enheder - tag 12 enheder ca. kl. 8 og kl. 20

Eller du kan lægge basalraterne kl. 00 – 24 sammen. Tag halvdelen af dosis om morgenen og halvdelen om aftenen.

Eksempel hvor basalraten pr. time skiftes til langsomt virkende insulin:

Hvis din basalrate er:

kl. 00 – 03 0,9 enheder/timen

kl. 03 – 07 1,1 enheder /timen

kl. 07 – 00 1,0 enheder/ timen

beregner du den langsomt virkende insulin således:

kl. 00 – 03 = 3 timer 3 timer x 0,9 enheder /timen = 2,7 enheder +

kl. 03 – 07 = 4 timer 4 timer x 1,1 enheder /timen = 4,4 enheder +

kl. 07 – 24 = 17 timer 17 timer x 1,0 enheder /timen = 17,0 enheder

24,1 enheder

24 enheder: 2 = 12 enheder - tag 12 enheder ca. kl. 8 og 12 enheder ca. kl. 20

Husk der går 3 døgn inden den langsomme insulin virker optimalt, og i den tid får du måske brug for at korrigere mere med hurtigt virkende insulin.

Bolusinsulin tages som du plejer.

Korrektions- og måltidsinsulin beregnes således:

Eksempel:

Mål-BS 6,0 mmol/l,

Insulinfølsomhed 2,0 mmol/l pr. enhed,

Kulhydratratio 10 gram pr. enhed.

Du måler BS 10,2mmol/l og vil spise 50 gram kulhydrat:

b) Korrektionsinsulin: (10,2mmol/l – 6,0mmol/l =) 4mmol/l : 2,0mmol/l = 2 enheder

c) Måltidsinsulin: 50 gram :10 gram = 5 enheder

I alt tages 7 enheder hurtigt virkende insulin.

Du kan downloade en gratis APP, der hedder MyLife, som kan udregne din bolusdosis, som du er vant til din pumpe gør. Du skal indtaste din kulhydratratio (”Insulin til kulhydratforhold”), insulinfølsomhed (”korrektionsfaktor”), mål BS (eksempelvis 6mmol/l) og sætte aktiv insulintid til 4 timer.

  • Kontakt pumpefirmaets hotline for at få en ny pumpe på garantien.
  • Hvis garantien er udløbet, så ring til ambulatoriet på hverdage på telefon 4829 4812 kl. 8.15 – 15.00 (tast 3 for akuttelefonen) så der kan skaffes en ny pumpe hurtigst muligt.
Redaktør