Hørelsen hos nyfødte - undersøgelsen

48-72 timer efter fødslen tilbydes en undersøgelse af barnets hørelse, kaldet en hørescreening eller en OAE-test, der viser, om barnet hører normalt.

Kort om undersøgelsen

Vi tilbyder, at dit/jeres barn kan få en undersøgelse af hørelsen, kaldet en hørescreening eller OAE-test. Undersøgelsen viser, om barnet hører normalt. Barnet bruger sin hørelse som et vigtigt led i sin udvikling både sprogligt, socialt og psykisk. Hvis en eventuel nedsat hørelse opdages tidligt, er der større chance for, at vi kan hjælpe barnet til en normal eller bedre hørelse.

Undersøgelsen tilbydes mellem 48-72 timer efter fødslen og senest når barnet er 2 måneder gammelt.

Høreundersøgelsen foregår enten i forbindelse med indlæggelse på Barselsgangen, i Barselsambulatoriet eller ved hjemmebesøg.

Sådan foregår det

Barnet skal sove til undersøgelsen

Det er en fordel, hvis barnet sover, når vi skal undersøge hørelsen. I kan derfor forsøge at holde barnet vågent op til undersøgelsen, sørge for at skifte ble og give det mad kort inden, så barnet falder nemt i søvn.

Sluk telefoner

For at sikre ro og stilhed beder vi jer om at slukke telefoner, mens vi undersøger barnets hørelse. Vi anbefaler desuden, at der ikke er søskende med til undersøgelsen.

Undersøgelsen

Barnet får sat en lille høretelefon i øret. Høretelefonen sender kliklyde ind i barnets øregang. Når det indre øre, kaldet øresneglen, modtager lyde, skal øret lave et ekko, som høretelefonen opfanger. På den måde kan vi måle, om barnet kan høre.

I nogle tilfælde opfanger høretelefonen ikke et ekko. Det behøver ikke at betyde, at barnet ikke kan høre. Det kan også skyldes, at der er fosterfedt i øregangene, at der er baggrundsstøj, at barnet er uroligt, eller at maskinen måler forkert. Det er normalt, at barnet kan have fosterfedt i øregangen, og det forsvinder af sig selv.

Hvis høretelefonen ikke opfanger et ekko, vil I blive tilbudt en ny undersøgelse af hørelsen på et senere tidspunkt.

Svar på undersøgelsen

Der er svar på undersøgelsen af hørelsen med det samme. Hvis gentagne undersøgelser viser, at barnets hørelse sandsynligvis er nedsat, tilbyder vi jer yderligere undersøgelser på Audiologisk Afsnit.

Få mere viden

Hvis I ønsker yderligere oplysninger om høreundersøgelse af nyfødte eller om børns hørelse, er I velkomne til at kontakte Audiologisk Afsnit, Nordsjællands Hospital. I kan også læse mere om undersøgelsen på vores hjemmeside https://regionh.dk/42x

Redaktør