Gulsot hos nyfødte - undersøgelse og eventuel behandling

Halvdelen af alle nyfødte børn får gulsot inden for de første levedøgn. I nogle tilfælde kræver det behandling.

Om gulsot

Gulsot er normalt hos nyfødte men kræver i nogle tilfælde behandling med lysterapi. 50 % af alle nyfødte får gulsot inden for de første døgn. Gulsot er et gulligt skær i huden, der starter i ansigtet og spreder sig til resten af kroppen. Barnet kan også blive gul i det hvide i øjnene.

Gulsot kan gøre dit/jeres barn mere træt, hvilket blandt andet kan ses ved, at det er mindre interesseret i at sutte på brystet, ikke vågner til måltiderne eller er svært at vække.

Årsag til gulsot

I fostertilværelsen har barnet et stort antal røde blodlegemer. Efter fødslen nedbrydes en væsentlig del af disse blodlegemer. Det sker i det nyfødte barns lever, som ofte er umoden og derfor kan have svært ved at nedbryde bilirubin, hvilket er et gulfarvet affaldsstof i blodet. Når leveren ikke kan udskille bilirubin hurtigt nok, ophobes det i blodet og ses som et gulligt skær i huden.

Følgevirkninger af ubehandlet gulsot

Hvis gulsot med meget høje mængder af bilirubin ikke bliver behandlet, kan barnet i sjældne tilfælde risikere at få en hjerneskade. Derfor skal barnet undersøges på børneafdelingen, hvis det viser tegn på alvorlig gulsot.

Undersøgelse og behandling

Undersøgelse for gulsot

Vi kigger på barnet, for at vurdere, hvor udbredt den gule farve er på kroppen. Hvis vi har svært ved at vurdere det, måler vi ofte med et apparat, der sender lys mod huden. Barnet kan ikke mærke målingen. I de fleste tilfælde tager vi også en blodprøve for at se, om barnet har for meget bilirubin i blodet. Vi tager blodprøven ved et prik i hælen. Mens vi tager blodprøven, får barnet lidt sukkervand i munden, eller moren kan amme det. Sukkervand eller mælk hjælper barnet til at opleve prikket i mindre grad.

Behandling med lysterapi

Hvis mængden af bilirubin er for højt, behandler vi barnet med lysterapi. Lyset nedbryder bilirubin, så det bliver opløseligt og kan udskilles med urin og afføring. Lysterapien kan gøre dit barns afføring hyppigere, mere tynd og mørkere i farven.

Det er individuelt, hvor længe barnet har behov for lysterapi, men normalt er det mindst 24 timer. I nogle tilfælde kan barnet have behov for at få lysterapi flere gange. Vi lægger barnet i et blåt lys i en vugge, som kan stå ved siden af din seng. Barnet skal kun have ble på, så lyset kan ramme så meget af huden som muligt. Vi giver barnet et par briller af papir på, så lyset ikke generer øjnene. Husk at tage brillerne af, så I kan have øjenkontakt nogle gange om dagen, fx når I skifter barnet. Du må meget gerne tage barnet op af vuggen og ligge hud mod hud eller give det mad med lystæppet over sig.  Jo længere tid barnet ligger i det blå lys, jo kortere og mere effektiv er behandlingen. Under behandlingen tager vi blodprøver for at se, om mængden af bilirubin i blodet er faldet nok.

Det skal du vide

Barnet skal spise ofte

Når et barn har gulsot, har det behov for at få mad oftere, da det vil øge antallet af gange, barnet har afføring. Jo oftere barnet har afføring, jo hurtigere vil det udskille bilirubin fra kroppen. Giv barnet mad mindst 8 gange i døgnet og nogle gange oftere. Hvis barnet er for sløvt til at sutte ordentligt på brystet, kan det få udmalket mælk i et lille bæger eller gennem en sprøjte i munden. Vi laver gerne en plan sammen med dig og vejleder i udmalkning, hvis der er behov for det.

Gulsoten kan forværres eller vende tilbage

Kontakt os, hvis barnet bliver mere gult og sløvt, efter I er kommet hjem. Efter en uge skal du kontakte sundhedsplejersken eller barnets egen læge.

Hvis barnet stadig er gul i huden 2 uger efter fødslen, skal du kontakte barnets egen læge. Ved en ny blodprøve kan lægen undersøge, om der kan være andre årsager til, at barnets hud er gul.

I skal til kontrol

Dagen efter behandlingen er afsluttet, skal I komme til kontrol på barselsgangen, hvor vi tager en blodprøve for at se mængden af bilirubin i barnets blod.

Redaktør