Glukosebelastning

Her kan du finde information om, hvordan du skal forberede dig, inden en glukosebelastning. Der er også information om, hvordan undersøgelsen forløber.

Du er blevet indkaldt til at få lavet en glukosebelastning. Ved en glukosebelastning undersøges din krops evne til at omsætte glukose  sukker) i løbet af to timer. Formålet med undersøgelsen er at påvise, om du har diabetes (sukkersyge).

Forberedelse

3 dage før

3 dage før belastningen skal du være på normal fuldkost.

8 timer før

8 timer før undersøgelsen må du ikke:

  • Spise/drikke fast eller flydende kost
  • Ryge
  • Tygge tyggegummi
  • Dyrke sport eller anden tilsvarende fysisk aktivitet 

Du må kun drikke vand og indtage lægeordineret medicin.

Medbring til belastningen

  • Læsestof, strikketøj eller lignende (undersøgelsen varer to timer)
  • Din indkaldelse og eventuelt rekvisitionsseddel fra den læge, der har indkaldt dig til undersøgelsen

Selve undersøgelsen

Du skal møde fastende, dér hvor du skal have foretaget undersøgelsen.

Henvend dig i sekretariatet/ambulatoriet i Klinisk Biokemisk Afdeling.

Når du møder op, får du en glukoseopløsning (sukker opløst i vand tilsat citron), som du skal drikke.

Du får taget en blodprøve i armen 2 timer efter, at du har drukket glukoseopløsningen.

Bemærk! Du må ikke ryge eller sove under belastningen. Du skal blive i afdelingen og sidde stille i de to timer, som belastningen varer.

Bivirkninger

Der er normalt intet ubehag eller bivirkninger forbundet med undersøgelsen, som i alt varer ca. 2½ time.

Tidsbestilling

Undersøgelsen foregår i Klinisk Biokemisk Afdeling - enten i Hillerød, i Frederikssund eller i Sundhedshuset i Helsingør.

Du skal ringe til Klinisk Biokemisk Afdeling og aftale nærmere - se telefonnumre nederst i denne vejledning.

Hvis du skulle blive forhindret i at møde op på det tidspunkt, vi aftaler, beder vi dig ringe og melde afbud.

Resultatet

Resultatet af undersøgelsen foreligger senest efter to hverdage og sendes til den læge eller afdeling, der har rekvireret belastningen.

Redaktør