Klinisk Biokemisk Afdeling

Patienter med en aftale på hospitalet

På grund af forholdsregler ved coronavirus har vi siden midten af marts udsat tider til udredning, behandling og kontrol. I øjeblikket er smittetrykket dog faldende, og derfor begynder vi igen at indkalde patienter. Patienter med størst behov for behandling og udredning bliver indkaldt først. Hold øje med din e-Boks. 

Fra og med torsdag den 19. marts 2020 er det kun muligt at få taget prøver i vores ambulatorier, hvis du har bestilt tid i forvejen.

Bioanalytikerne i Klinisk Biokemisk Afdeling tager blodprøver og optager EKG på indlagte og ambulante patienter. I vores laboratorier analyserer vi blod- og andre patientprøver - også for de praktiserende læger i Nordsjælland. Analyser af blandt andet blodprøver har stor betydning for diagnostik og behandling i stort set alle patientforløb.