Klinisk Biokemisk Afdeling

​Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital varetager biokemiske analyser for Region Hovedstaden i Planlægningsområde Nord. Afdelingen har adresser på Nordsjællands Hospital - både i Hillerød,  Frederikssund og i Sundhedshuset i Helsingør. ​


​Klinisk Biokemisk Afdeling forsker inden for cøliaki (glutenallergi) og cancermarkører (dvs. muligheden for at diagnosticere og følge en cancersygdoms udviklingsstadium via en blodprøve). Desuden indgår afdelingen i forskellige andre forskningssamarbejder både internt på hospitalet og eksternt. I Klinisk Biokemisk Afdelings forskningsgruppe indgår bl.a. læger, kemikere og bioanalytikere. Afdelingens forskningsresultater publiceres i rapporter eller i nationale eller internationale tidsskrifter.


Foruden at betjene Nordsjællands Hospital, betjener Klinisk Biokemisk Afdeling også praksissektoren i hele Nordsjælland. Samlet har afdelingen ca. 700.000 patientkontakter og udfører ca. 9 mio. analyser om året. Dermed er afdelingen Region Hovedstadens største klinisk biokemiske afdeling.  Klinisk Biokemisk Afdeling er akkrediteret efter DANAK's standard for medicinske laboratorier, DS/EN ISO 15 189.​​