Det første møde

Lige nu har du sikkert en masse spørgsmål. Det plejer mennesker i din situation at have. Vores erfaring er, at spørgsmålene især koncentrerer sig om to ting, hvad betyder det for mig, og hvad kan jeg gøre? Det vil vi prøve at hjælpe dig med.

Du er blevet henvist til Onkologisk Ambulatorium på Nordsjællands Hospital Hillerød. Lige nu har du sikkert en masse spørgsmål. Det plejer mennesker i din situation at have. Vores erfaring er, at spørgsmålene især koncentrerer sig om to ting, hvad kommer kræftsygdommen til at betyde for mig, og hvad kan der gøres ved den? Det vil vi prøve at hjælpe dig med.

Behandling i Onkologisk Ambulatorium

Som udgangspunkt tilbyder vi fire former for behandling. Der er forskellige mål med de forskellige behandlinger, og hvilken form for behandling, der er relevant for dig, afhænger af din sygdom og din generelle helbredstilstand.

 1. Det kan være en helbredende (kurativ) behandling, hvor formålet er, at du ikke længere skal have kræft.
 2. Det kan være en forebyggende (adjuverende) behandling, som du kan få, hvis du er blevet opereret for kræft. Her er formålet at nedsætte risikoen for, at kræftsygdommen vender tilbage.
 3. Det kan være en behandling før en eventuel operation (neoadjuverende). Her er formålet at mindske kræftknudens størrelse eller at sørge for, at den ikke bliver større, og at forhindre spredning, så det bliver muligt at operere dig eller at give din strålebehandling. Formålet med denne behandling kan også være at nedsætte risikoen for tilbagefald af kræftsygdommen efter behandling.
 4. Endelig kan det være lindrende behandling, som du kan få, hvis kræften er udbredt, og det ikke er muligt at give en helbredende behandling. Denne form for behandling kan øge din livskvalitet og hjælpe med til , at du lever længere.

Det første møde

Sammen finder vi ud af, hvad der er den bedste behandling for dig. I den forbindelse vil vi gerne vide, hvad der er vigtigt for dig og dine pårørende, så vi kan hjælpe dig bedst muligt igennem dit forløb hos os.

Vi starter med en indledende samtale, og det er godt for alle parter, hvis du forbereder dig på dette møde. Det kan eventuelt være sammen med en pårørende eller ven.

Blandt andet kan du overveje, hvilke forventninger du har - hvad der er meget vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt for dig. I det hele taget vil vi gerne høre om de tanker og de ønsker, du har gjort dig i forbindelse med din kræftsygdom.

For eksempel kan det have en betydning for dig at drøfte:

 • Oplysninger om dit sygdomsforløb
 • Hvordan går det oftest patienter i din situation
 • Hvor meget information om behandling og din prognose, ønsker du at få
 • Målet med din behandling
 • Risiko for forbigående eller varige bivirkninger
 • Hvor tit og hvordan behandling gives samt varighed af behandlingerne
 • Hvordan er dine muligheder for at kunne arbejde, hvilke rettigheder har du vedrørende økonomisk støtte m.v.
 • Kost, motion og alternativ behandling
 • Information til dine børn og andre pårørende
 • Andre helbredsproblemer, fremtidsdrømme, livskvalitet og så videre

Du kan finde mere information på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside under emnet; Spørgsmål til lægen.

Det kan være en god idé at skrive dine spørgsmål ned. Vores erfaring siger os, at det ellers er svært at huske det hele. De fleste oplever også, at det kan være en stor hjælp at have en pårørende eller en ven med til samtalen.

Dit behandlerteam

Afdelingens læger og sygeplejersker er inddelt i teams ud fra hvilken type kræft, de er specialister i (eller er ved at uddanne sig til specialister i) at behandle. Du vil under dit behandlingsforløb i Onkologisk Ambulatorium møde flere fagpersoner fra det team du er tilknyttet. Vi tilstræber at du så vidt det er muligt følges af få personer.

Udvalgte grupper af patienter i vores afdeling vil ved det første møde i ambulatoriet få tildelt en patientansvarlig læge, der har det overordnede ansvar for deres behandling. Vi tilstræber, at de fleste konsultationer foregår ved den patientansvarlige læge, hvis man har en sådan.

Hvis du bliver undersøgt og behandlet på andre afdelinger, er det lægerne dér, der har ansvaret.

Kontakt til afdelingen

Hvis du og din familie har spørgsmål i ventetiden mellem henvisningen til vores ambulatorie og det første møde, kan du kontakte os pr. telefon. Når du henvender dig, vil du i første omgang få kontakt til en sekretær, som vil spørge, hvad det drejer sig om. Det er for at sikre, at du får den rette hjælp. Ved det første møde får du udleveret øvrige relevante telefonnumre.

Forskning

Her til sidst vil vi nævne, at du kan blive spurgt, om du vil deltage i et af vores forskningsprojekter. Det er helt frivilligt, om du vil deltage, og det kræver altid et samtykke fra din side, hvis du vil deltage. Og vi vil sørge for grundigt at informere dig om projektet, inden du tager stilling.

Forskningen kan blive støttet af offentlige eller private fonde, medicinalindustrien eller ved donationer.

Redaktør