Akut sygdom og pausering af lægemidler

Ved akut sygdom er det vigtigt, at patienter kender procedurerne, hvis de indtager bestemte lægemidler. Her er en række af dem samlet, herunder; Metformin. SU, fx. glimepirid og gliclazid. GLP-1 agonister. Angiotensin 2 receptor antagonister. NSAID, dvs. Ipren, Ibuprofen og lignende. SGLT-2-hæmmere. DPP4-hæmmere. Glitazoner. Alendronat

Visse medicintyper kan forværre patientens tilstand ved dehydrering, fx. i forbindelse med diarré, opkastninger, infektioner eller kraftig varme. Følgende medicintyper skal derfor pauseres mens sygdommen står på. Pauseknappen i SP’s medicinmodul kan anvendes. Konferer med læge ved tvivl om pausering/igangsætning.

Metformin

Metformin er ikke farlig for nyrerne, men ved dehydrering og deraf følgende nyresvigt, kan Metformin ophobes i kroppen og føre til laktat-acidose, som er en farlig tilstand. Når væskebalancen er genoprettet, kan Metformin startes igen i samme dosis medmindre patienten har udviklet permanent nyresvigt. Er kontraindiceret ved eGFR under 30 ml/ min.

SU, fx. glimepirid og gliclazid

Ved begrænset indtag af mad og drikke under en sygdomsperiode, bør SU-præparater pauseres for at undgå hypoglycæmi, som kan være langvarig og ofte kræve indlæggelse. Er kontraindiceret ved eGFR under 30 ml/min.

GLP-1 agonister

Disse præparater kan forværre dehydrering af anden årsag og derved være medvirkende til nyresvigt. Når væskebalancen er genoprettet, kan præparaterne startes igen i samme dosis.

Angiotensin 2 receptor antagonister

(dvs. dem der har navne, der slutter på -artan og ACE-hæmmere; dem der har navne der slutter på -pril) Disse præparater har til hensigt at sænke blodtrykket, hvilket fører til reduktion af nyrernes glomerulære filtration. Ved dehydrering kan dette føre til nyresvigt. Når væskebalancen er genoprettet, kan præparaterne startes igen i samme dosis medmindre patienten har udviklet nyresvigt. Ved eGFR under 30 ml/min. ordineres med forsigtighed.

NSAID, dvs. Ipren, Ibuprofen og lignende

Disse præparater nedsætter nyrernes gennemblødning. Ved dehydrering kan dette føre til nyresvigt. Præparaterne skal generelt bruges med omtanke hos patienter med diabetes, nyresvigt eller hjertesvigt, og genoptagelse af NSAID efter en sygdomsperiode bør vurderes lægeligt. Er kontraindiceret ved eGFR under 30 ml/min.

SGLT-2-hæmmere

Disse præparater sænker blodsukker og BT, og fører potentielt til let dehydrering. Ved dehydrering af anden grund, kan fortsat behandling med SGLT-2-hæmmere forværre dette. Når væskebalancen er genoprettet, kan præparaterne startes igen i samme dosis. Igangværende behandling seponeres ved eGFR under 45 ml/min.

DPP4-hæmmere

Disse præparater er typisk ikke kontraindicerede ved dehydrering eller nyresvigt, men dosisjustering kan være nødvendig. Mange gives dog i kombination med Metformin, se ovenfor. Pause i forbindelse med dehydrering er derfor en sikker løsning.

Glitazoner

Disse præparater er typisk ikke kontraindicerede ved dehydrering eller nyresvigt. Kan fortsættes under sygdom medmindre der er tale om hjertesvigt, hvor glitazoner er kontraindicerede.

Alendronat

Kan forårsage nyresvigt ved lav nyrefunktion og er kontraindiceret ved eGFR under 30 ml/ min. Bør derfor pauseres i forbindelse med dehydrering og akut sygdom. Når væskebalancen er genoprettet, kan Alendronat startes igen i samme dosis. Obs: Denosumab (Prolia) skal derimod ikke pauseres.

Redaktør