Fysisk træning er rykket ind på arbejdspladsen

​To gange om ugen skifter medarbejdere på Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling uniformen ud med træningstøj og træner i arbejdstiden. 

Vent...

Der er lagt op til masser af grin, røde kinder og sved på panden, når reservelæge Nanna Gilliam Toftdahl giver sig i kast med redskaberne på hospitalets Outdoor Fitness-område i Hillerød.

100 medarbejdere deltager

Nanna Gilliam Toftdahl er en af de 100 medarbejdere fra Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, der har meldt sig til pilotprojektet "Motion i arbejdstiden". Her undersøges værdien af træning i arbejdstiden i forhold til blandt andet deltagernes trivsel, fysiske form og produktivitet.

-Projektet har givet mig mulighed for og motivation til at træne i en ellers travl hverdag med arbejde, skiftende vagter og et lille barn, hvor træning ellers kan være svært at prioritere. Og så er det også sjovt at lave noget helt andet sammen med sine kollegaer, siger hun.

Stor tilslutning fra ledelsen til at træne i arbejdstiden

Projektet bakkes op af ledelsen i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, der har taget imod tilbuddet om at være forsøgsafdeling på projektet. Ledende oversygeplejerske Merethe Ørtoft er meget tilfreds med, at så mange har valgt at deltage i træningen, og hun er spændt på at se de endelige resultater af projektet:

-Jeg håber, at vi med projektet kan se værdien i at investere i den fysiske og mentale sundhed hos vores medarbejdere. Om det giver sig direkte udslag i vores trivselsmålinger og måske endda vores sygemeldinger bliver spændende at følge, siger hun.

Frivillig træning i arbejdstiden

Træningsforløbet består af to gange en halv times fysisk aktivitet to gange om ugen over 12 uger. Øvelserne tilpasses den enkelte medarbejders fysiske tilstand, der bliver testet med forskellige måleredskaber både før og efter træningsperioden. Viser det sig, at der er positive resultater på de testede parametre, og træningen kan foregå i arbejdstiden, vil træningen blive brugt i et større projekt eller tilbudt bredt på hospitalet.

Unikt for en hospitalsafdeling

I pilotprojektet er der ikke en kontrolgruppe at sammenligne med, som ikke modtager fysisk træning. Derfor er det særlige ved projektet at få testet de organisatoriske erfaringer med at tilbyde træningen til så stor en medarbejdergruppe, og hvad det kræver af ledelsen og hospitalet som helhed, fortæller seniorforsker Stig Mølsted fra Forskningsafdelingen.

-Der findes mig bekendt ikke et lignende forsøg, hvor et frivilligt motionstilbud testes på en hel hospitalsafdeling – og ovenikøbet i en hverdag, hvor man ikke bare kan sætte driften på pause. Det kræver en meget stærk ledelsesopbakning og bliver spændende at se resultatet af, siger han.

Hospitalet er Det Fysisk Aktive Hospital

"Motion i arbejdstiden" er en del af Nordsjællands Hospitals ambition om at være Det Fysisk Aktive Hospital. Her har flere forskningsbaserede projekter fokus på fysisk aktivitet som forudsætningen for en ny type hospital, hvor fysisk træning spiller en stor rolle, både for behandling og trivsel. Pilotprojektet udføres af Forskningsafdelingen i samarbejde med forskere fra Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Syddansk Universitet, Rigshospitalet og direktionen på Nordsjællands Hospital.

I forbindelse med Det Fysisk Aktive Hospital er der etableret et topmoderne Outdoor Fitness på Nordsjællands Hospital. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor