Samarbejde mellem sektorer skal reducere unødige genindlæggelser

​Projektet Tværsektoriel stuegang undersøger, hvordan udsatte ældre borgere kan få et bedre forløb, når de udskrives til midlertidige kommunale pladser. De første erfaringer er allerede begyndt at komme i hus.

Projektet Tværsektoriel Stuegang er fra september fuldt udrullet til alle otte samarbejdskommuner i Nordsjælland.  Teamet der består af en speciallæge i almen medicin, en sygeplejerske, en farmaceut og en bioanalytiker har siden maj hjulpet sårbare ældre borgere på kommunale døgnpladser. Målet er blandt andet at undgå forebyggelige genindlæggelser. 

- Vi er blevet mødt meget positivt. Både på afdelingerne på hospitalet, hos personalet på de midlertidige pladser i kommunen og de praktiserende læger. De midlertidige kommunale pladser ser det som en god sparring og hjælp til sårbare borgere, siger projektsygeplejerske Bettina Clauber Hoppe

Udsatte borgere i fokus

Projektet skal afsøge mulighederne for, hvordan borgere, der indlægges fra eget hjem, og udskrives til midlertidige kommunale pladser, kan få det bedst mulige forløb.

- Vi undersøger den enkelte patient fra top til tå, og får samlet op på aftaler og undersøgelser. Projektet skal undersøge, hvordan vi bedst kan skabe det samlede overblik over forløbene, hos en gruppe borgere, hvis sygdomsforløb kræver en koordineret indsats på tværs af sektorer, siger Sara Dyrman Elsøe, der er læge i projektet. 

Tværsektoriel Stuegang finansieres af SATS-puljemidlerne og er et samarbejde mellem praktiserende læger, otte nordsjællandske kommuner og Nordsjællands Hospital.
Redaktør