Ny stuegang skal skabe trygge og stabile forløb for svært syge borgere

​Otte nordsjællandske kommuner og Nordsjællands Hospital har fået 12,5 millioner kr. fra Sundhedsstyrelsen til et tre-årigt projekt, der skal sikre et trygt og planlagt forløb for kronisk ustabile borgere på en kommunal midlertidig døgnplads.

​Trygge og patientsikre forløb af høj faglig kvalitet med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Det er målet med projektet 'Tværsektoriel stuegang', som otte nordsjællandske kommuner i samarbejde med Nordsjællands Hospital har fået 12,5 millioner kr. til fra Sundhedsstyrelsens SATS-pulje.

- Vi glæder os meget over, at vi har fået midler til at prøve nogle nye arbejdsgange af. Vi oplever i dag mange udfordringer med, at alt for mange borgere genindlægges, efter at de egentlig er færdigbehandlede på hospitalet. Simpelthen fordi overleveringen mellem hospital og kommune ikke har fungeret godt nok, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, som er kommunal projektejer.

Omdrejningspunktet for projektet er en ny måde at samarbejde på i form af en tværsektoriel stuegang. Et udgående team med en læge fra hospitalet, personale fra den midlertidige døgnplads og eventuelt egen læge kommer ud til borgeren og de pårørende én gang om ugen. Sammen planlægger og justerer man det videre pleje- og behandlingsforløb ud fra borgerens livssituation, egne ønsker og forventninger. Borgerne er typisk svært syge og kronisk ustabile med fare for hyppige genindlæggelser. 

Stella Hansen, direktør i Helsingør Kommune, siger:

- Vi venter os meget af samarbejdet, hvor vi inddrager borgeren og de pårørende i langt højere grad end tidligere. Optimalt set vil projektet både sikre borgerne et mere trygt forløb og højere livskvalitet og spare de offentlige kasser for penge. Det er en win-win-situation.

Også på Nordsjællands Hospital ser man frem til det nye projekt.

- Den tværsektorielle stuegang giver os en fantastisk mulighed for at styrke samarbejdet mellem kommune og hospital og skabe gode og sikre forløb for de svært syge borgere på en kommunal midlertidig døgnplads. På den måde skaber vi de bedste betingelser for sammenhængende pleje- og behandlingsforløb, samtidig med at vi får mere sundhed for pengene, udtaler hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital Bente Ourø Rørth.

Et centralt element i projektet er også kompetenceudvikling af kommunale sygeplejersker.

Nordsjællands Hospital er regional projektejer. Udover Helsingør er de involverede kommuner Allerød, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Hørsholm og Fredensborg.

Fakta om Tværsektoriel stuegang

Projektets målgruppe er primært ældre over 65 år, borgere med nedsat funktionsevne samt kronisk syge
Projektets delmål:

  • At højne sundhedstilstanden for befolkningsgruppen
  • At skabe bedre patientoplevet kvalitet
  • At reducere eller fastholde sundhedsomkostningerne pr. person i befolkningsgruppen

Projektet strækker sig over tre år og skal evalueres i 2019.

Redaktør