KOL-forløb i superligaen

​Det særlige CAPTAIN-forløb, der er et behovsrettet tilbud til de mest syge patienter med KOL, er populært blandt både patienter og sundhedspersonale. I anledning af lungedagen 2017 evaluerer KOL-sygeplejerske Marie Lavesen indsatsen.

CAPTAIN startede med ønsket om at gøre det bedre for patienterne. I dag er det en unik organisering af det ambulante tilbud baseret på tilgængelighed og patient- og pårørende involvering, som tilbydes alle patienter med KOL, som følges på Nordsjællands Hospital.

- Den nye måde at organisere det ambulante tilbud på har samtidig givet en større indsigt og viden om   vores patienter, som vi ellers ikke havde. Vi kender mennesket bag patienten og de ressourcer de har, og vi kender deres bekymringer, behov og udfordringer i forhold til livet med KOL på en anden måde, og kan hjælpe dem bedre.

Så vi oplever, at CAPTAIN gør en forskel for patienter og pårørende, samtidig med det er meningsfuldt at arbejde på denne måde som sundhedsprofessionel, siger Marie Lavesen, der er har været fast tilknyttet CAPTAIN siden opstarten.

Ingen kompromis med data

Den seneste årsrapport fra Dansk register for KOL sammenligner behandlingskvalitet på en lang række parametre på tværs af behandlingssteder, og her ligger Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling rigtig flot til på alle.

- Det årsrapporten viser, er at vi har kunnet øge kvaliteten for patienten uden at gå på kompromis med vores faglighed eller kvalitetsregistreringer. Det viser for mig, at vi har gang i noget af det rigtige siger Marie Lavesen.

Ligeledes viser den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplever (LUP), at patienter og pårørende i CAPTAIN oplever en højere grad af involvering og medbestemmelse.

CAPTAIN kort

I korte træk, så afløses faste kontroller af en tilknytning til en fast sygeplejerske, som sammen med patient og pårørende vurderer og planlægger behovet for faglig indsats.  

Den relation giver tryghed og tillid, og mulighed for individuelle hensyn.  Det er stadig muligt at se en læge ved behov og ellers minimum én gang årligt, hvor fokus ikke længere kun er objektive målinger og behandling, men også de problemstillinger, som fylder hos den enkelte patient.

Mere om CAPTAIN

Redaktør